Navigation path

Additional tools

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku

Mandát

Posláním Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise je zvyšovat ekonomickou, sociální a územní soudržnost zmenšováním rozdílů mezi úrovní rozvoje v jednotlivých regionech a státech Evropské unie. Tím tato politika podporuje celkový výkon hospodářství EU.

Ke zmenšování rozdílů je třeba taková politika soudržnosti, která neustále usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Regionům, které jsou na tom ekonomicky hůře než ostatní nebo se potýkají se strukturálními problémy, pomáhá Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku zvyšovat konkurenceschopnost a dosahovat lepších výsledků v oblasti udržitelného ekonomického rozvoje, a sice příspěvky na projekty budování infrastruktury, rozvojem informační společnosti, urychlováním transferu know-how, podporou investic do lidských zdrojů a stimulováním přeshraniční spolupráce. Tato politika je proto také významným symbolem evropské solidarity.

Generální ředitelství má na starosti tři velké fondy:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj funguje ve všech členských státech a podílí se na investicích. Využívají ho především regiony s nejnižším HDP na osobu.
 • Fond soudržnosti pomáhá financovat projekty z oblasti dopravy a ochrany životního prostředí v těch členských státech, jejichž HNP nedosahuje ani 90 % průměru Společenství.
 • Nástroj předstupních strukturálních politik (IPA) pomáhá kandidátským zemím budovat dopravní sítě a zlepšovat kvalitu environmentální infrastruktury.

Kromě třech uvedených fondů odpovídá GŘ také za:

 • provádění Fondu solidarity Evropské unie (EUSF), který slouží k zajišťování okamžitých zásahů a poskytování urychlené pomoci v případě katastrof většího rozsahu.
 • koordinaci skupiny pro nejvzdálenější regiony, která pomáhá prosazovat v politikách Společenství zájmy těchto velmi odlehlých regionů a kompenzovat tak jejich znevýhodnění, jak stanoví čl. 299 odst. 2 Smlouvy.
 • Řízení příspěvků ES do Mezinárodního fondu pro Irsko, který má společně s programem PEACE, jenž je součástí strukturálních fondů, za cíl dosažení míru a usmíření v Severním Irsku.

Cíli GŘ pro regionální politiku jsou 1) účinné a efektivní strukturální politiky, z nichž 2) mohou mít občané EU prospěch a které jsou pro ně srozumitelné, 3) které přímo přispívají k vytváření příznivých podmínek pro další úspěšné rozšíření Evropské unie a 4) jsou v souladu se zásadami řádného finančního řízení.
Za regionální politiku v EU odpovídá komisař Johannes Hahn de en fr.

Další informace

 • Organizační schéma ředitelství pdf English
 • Roční plán řízení pdf English
 • Informační a komunikační plán (2014) pdf English
 • Výroční zpráva o činnosti pdf English

Předchozí vydání

Plán řízení pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informační a komunikační plán pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Roční politická strategie Komise a roční plány řízení

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média