Navigation path

Additional tools

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku

Mandát

Náš cíl: Společně rostoucí regiony

Naše vize

Naší vizí je Evropská unie, kde mohou lidé ze všech regionů a měst plně realizovat svůj potenciál. Usilujeme o trvalé zlepšování ekonomiky a kvality života pro každého, bez ohledu na to, kde žije.

Naše zásady a hodnoty

Našimi základními hodnotami jsou otevřenost, poctivost, objektivita a odpovědnost. Snažíme se dosahovat nejvyšších standardů a nejlepších výsledků.

Kdo jsme

Je nás asi 700 a jsme odborníci z celé Evropské unie, kteří rozumějí rozmanitým problémům, kterým čelí členské státy a jejich regiony. Využíváme široké spektrum našich odborných znalostí k cílení investic, které podporují růst a vytvářejí pracovní místa. Chceme se stát vědomostní základnou v Komisi, jež bude do rozhodování přinášet regionální data a informace.

Jak pracujeme

Spolupracujeme s členskými státy, regiony a dalšími zúčastněnými subjekty na posuzování potřeb, financování investic a vyhodnocování výsledků z dlouhodobé perspektivy EU. Společně zajišťujeme, aby prostředky byly vynakládány dobře.
Jsme hrdí na to, co děláme, a snažíme se, aby naše práce něco znamenala.

V rámci úsilí Komise o transparentnost zveřejňuje generální ředitelství informace o jednáních s organizacemi i osobami samostatně výdělečně činnými.

Další informace

  • Roční plán řízení English
  • Výroční zpráva o činnosti English
  • Organizační schéma ředitelství pdf English

 

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média