Navigation path

Additional tools

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“

Мисия

Мисията на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ е засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията в развитието между отделните региони и страни от Европейския съюз. По този начин регионалната политика влияе положително върху цялостната икономическа ефективност на ЕС.

Намаляването на различията изисква непрекъснато подобряване на конкурентоспособността и увеличаване на заетостта. Дирекцията участва във финансирането на инфраструктурни проекти, развива информационното общество, ускорява трансфера на експертни знания, подкрепя инвестициите в хората и стимулира трансграничното сътрудничество и така помага на бедни или структурно обременени региони да станат по-конкурентоспособни и да постигнат ускорени темпове на икономическо развитие по устойчив начин. Политиката на сближаване е израз на солидарността на Европейския съюз.

Дирекцията управлява три основни фонда:

Освен за тези три фонда, дирекцията отговаря и за:

 • управлението на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, който има за цел осигуряване на възможно най-бърза помощ при големи бедствия;
 • групата за координиране на най-отдалечените райони, чиято цел е да насърчава европейски действия и мерки за компенсиране неблагоприятното положение на тези региони в съответствие с член 299, параграф 2 от Договора;
 • управлението на средствата на ЕС за Международния фонд за Ирландия, който заедно с програма PEACE, включена в структурните фондове, има за цел постигането на мир и разбирателство в Северна Ирландия.

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ се стреми към изготвяне на (1) ефективни структурни политики, които са (2) разбираеми и от полза за европейските граждани, (3) допринасят пряко за успешното разширяване на ЕС и (4) са съобразени с принципите на доброто финансово управление.
Комисар Йоханес Хаан носи политическата отговорност за регионалната политика de en fr.

Допълнителна информация

 • Организационна схема на ГД „Регионална политика“ pdf English
 • Годишен план за управление pdf English
 • Информационен и комуникационен план (2014 г.) pdf English
 • Годишен отчет за дейността pdf English

Предходно издание

Годишен план за управление pdf

Годишен отчет за дейността pdf

Информационен и комуникационен план pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

The Commission's Annual Policy Strategy and Annual Management Plans

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии