Meny

Aquaculture campaign
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Sök
Publikationer
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Andra webbplatser
Samråd
Riktlinjer för granskning av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (Utkast) English (en)
Bidrag och upphandling
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD Mare) är den avdelning inom EU-kommissionen som ska genomföra både den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken. Generaldirektoratet ligger i Bryssel och har omkring 400 anställda. Vår generaldirektör är Lowri Evans. GD Mare är uppdelat i sex direktorat som jobbar med bland annat bevarande av resurser, kontroll, marknadsåtgärder, strukturåtgärder och internationella relationer. EU:s kommissionär för miljö-, havs- och fiskerifrågor Karmenu Vella har det politiska ansvaret för vårt arbete.

 

Nyheter