Meny

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD Mare) är den avdelning inom EU-kommissionen som ska genomföra både den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken. Generaldirektoratet ligger i Bryssel och har omkring 400 anställda. Vår generaldirektör är João Aguiar Machado English (en) . GD Mare är uppdelat i sex direktorat som jobbar med bland annat bevarande av resurser, kontroll, marknadsåtgärder, strukturåtgärder och internationella relationer. EU:s kommissionär för miljö-, havs- och fiskerifrågor Karmenu Vella har det politiska ansvaret för vårt arbete.

 

Nyheter