INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

Den gemensamma fiskeripolitiken har genomgått stora förändringar sedan starten 1982 – eller egentligen sedan de allra första fiskeripolitiska åtgärderna i början på 1970-talet. I början handlade det om några enstaka insatser för att bevara de traditionella fiskerimönstren och minska spänningarna mellan en handfull länder. Nu har vi i stället ett komplext regelverk och omfattande forskning som ska värna en hotad naturresurs.

Vi har också en ny havspolitik som ska ta ett helhetsgrepp på de många problemen: från föroreningar till miljöskydd, från utveckling i kustområden till nya jobb, från gränskontroll till övervakning.

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD Mare) är den avdelning inom EU-kommissionen som ska genomföra både den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken. Generaldirektoratet ligger i Bryssel och har omkring 400 anställda. Vår generaldirektör är Lowri Evans. GD Mare är uppdelat i sex direktorat som jobbar med bland annat bevarande av resurser, kontroll, marknadsåtgärder, strukturåtgärder och internationella relationer. EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske Maria Damanaki English (en) har det politiska ansvaret för vårt arbete.

Nyheter