Meny

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Sök
Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Andra webbplatser
Samråd
Utkast till ny gruppundantagsförordning för fiskeri och vattenbruk English (en)
Ny förordning om stöd av mindre betydelse till fiskeri och vattenbruk – andra utkastet English (en)
Gruvdrift till havs
Ny ram för tekniska åtgärder i EU:s reformerade fiskeripolitik
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske

Den gemensamma fiskeripolitiken har genomgått stora förändringar sedan starten 1982 – eller egentligen sedan de allra första fiskeripolitiska åtgärderna i början på 1970-talet. I början handlade det om några enstaka insatser för att bevara de traditionella fiskerimönstren och minska spänningarna mellan en handfull länder. Nu har vi i stället ett komplext regelverk och omfattande forskning som ska värna en hotad naturresurs.

Vi har också en ny havspolitik som ska ta ett helhetsgrepp på de många problemen: från föroreningar till miljöskydd, från utveckling i kustområden till nya jobb, från gränskontroll till övervakning.

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD Mare) är den avdelning inom EU-kommissionen som ska genomföra både den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken. Generaldirektoratet ligger i Bryssel och har omkring 400 anställda. Vår generaldirektör är Lowri Evans. GD Mare är uppdelat i sex direktorat som jobbar med bland annat bevarande av resurser, kontroll, marknadsåtgärder, strukturåtgärder och internationella relationer. EU:s kommissionär för havsfrågor och fiske Maria Damanaki English (en) har det politiska ansvaret för vårt arbete.

Nyheter