INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo

Skupna ribiška politika je že dolgo v veljavi, in sicer vse od svoje uvedbe leta 1982 oziroma od uvedbe prvih instrumentov evropske ribiške politike v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Na začetku so bila to orodja, namenjena ohranjanju tradicionalnih ribolovnih praks in odpravljanju napetosti med državami, zdaj pa gre za zahtevni pravni in znanstveni okvir, ki varuje naravne vire, saj se ne moremo več pretvarjati, da ti viri niso omejeni, čeprav so obnovljivi.

Na voljo je tudi nova pomorska politika, ki celovito obravnava vsa vprašanja evropskih morij,med drugim tudi onesnaževanje, varstvo okolja, razvoj obalnih območij, ustvarjanje novih delovnih mest in nadzor morskih meja.

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo (ki ga poznamo tudi kot GD MARE) je oddelek Komisije, odgovoren za izvajanje skupne ribiške politike in celostne pomorske politike. Približno 400 zaposlenih vodi Lowri Evans (generalna direktorica). GD MARE, s sedežem v Bruslju, ima šest direktoratov, katerih delovna področja zajemajo vse vidike obeh politik, med drugim tudi ohranjanje morskih virov, nadzor, tržne ukrepe, strukturne ukrepe in mednarodne odnose na področju ribištva. GD MARE sodi v pristojnost komisarke za pomorske zadeve in ribištvo Marie Damanaki English (en) .

Novice