Meni

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo (ki ga poznamo tudi kot GD MARE) je služba Komisije, odgovorna za izvajanje skupne ribiške politike in integrirane pomorske politike. Sedež ima v Bruslju in približno 400 zaposlenih. Vodi Vodi ga generalni direktor João Aguiar Machado English (en) in ima šest direktoratov, katerih delovna področja zajemajo vse vidike obeh politik, med drugim tudi ohranjanje morskih virov, nadzor, tržne ukrepe, strukturne ukrepe in mednarodne odnose na področju ribištva. Generalni direktorat za pomorstvo in ribištvo sodi v pristojnost Karmenuja Velle, komisarja za okolje, pomorske zadeve in ribištvo.

 

Novice