Menu

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Publikácie
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Iné webové sídla
Financovanie
Pracovný program English (en)
Výzvy na predkladanie ponúk
Výzvy na predkladanie návrhov
Výzvy na podanie prihlášok English (en)
Konzultácia
Rybolovné možnosti na rok 2017 v rámci spoločnej rybárskej politiky English (en)
Viacročný plán pre rybolov pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE) je zodpovedné za implementáciu spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky. Na čele GR MARE, ktoré zamestnáva približne 400 zamestnancov a sídli v Bruseli, stojí generálny riaditeľ João Aguiar Machado English (en) . GR MARE sa skladá zo šiestich riaditeľstiev, ktoré sú zodpovedné za všetky aspekty oboch politík, ako sú napr. ochrana, kontrola, trhové opatrenia, štrukturálne činnosti a medzinárodné vzťahy v oblasti rybárstva. Politickú zodpovednosť za GR MARE nesie komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Kamenu Vella.

 

Aktuality