Menu

Aquaculture campaign
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Publikácie
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Iné webové sídla
Financovanie
Konzultácia
Rybolovné možnosti na rok 2016 v rámci spoločnej rybárskej politiky English (en)
Viacročný plán na rybolov malých pelagických druhov v severnom Jadranskom mori English (en)
Viacročný plán lovu druhov žijúcich pri morskom dne v západných vodách EÚ English (en) español (es) français (fr) Nederlands (nl) português (pt)
Environmentálna značka EÚ pre produkty rybolovu a akvakultúry
European Maritime DayEuropean Maritime DayEuropean Maritime DayEuropean Maritime Day

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre námorné záležitosti a rybárstvo (GR MARE) je zodpovedné za implementáciu spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky. Na čele GR MARE, ktoré zamestnáva približne 400 zamestnancov a sídli v Bruseli, stojí generálna riaditeľka Lowri Evansová. GR MARE sa skladá zo šiestich riaditeľstiev, ktoré sú zodpovedné za všetky aspekty oboch politík, ako sú napr. ochrana, kontrola, trhové opatrenia, štrukturálne činnosti a medzinárodné vzťahy v oblasti rybárstva. Politickú zodpovednosť za GR MARE nesie komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Kamenu Vella.

 

Aktuality