Căutare
    După cuvântul sau expresia
Publicații
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Alte site-uri de internet
Consultare
Orientări pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii (Proiect) English (en)
Eficientizarea finanțării UE în regiunea arctică
Finanțare
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) a evoluat mult de la crearea sa (în 1982) sau de la elaborarea primelor instrumente de politică europeană în acest sector (la începutul anilor 1970). Inițial, s-a pornit de la un simplu set de măsuri pentru conservarea modelelor tradiționale de pescuit și detensionarea relațiilor dintre anumite țări. În prezent, PCP reprezintă un cadru juridic și științific complex, care urmărește protejarea unor resurse a căror natură, deși regenerabilă, este, fără îndoială, limitată.

În combinație cu o nouă politică maritimă, PCP încearcă să dezvolte și să aplice soluții integrate la provocările cu care se confruntă mările europene - de la poluare la protecția mediului, de la dezvoltarea zonelor de coastă la crearea de locuri de muncă, de la controlul la frontiere la supraveghere etc.

Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (DG MARE) este departamentul Comisiei responsabil pentru aplicarea politicii comune în domeniul pescuitului și a politicii maritime integrate. Are aproximativ 400 de angajați, aflați sub conducerea directorului general Lowri Evans, iar sediul său se află la Bruxelles. Structurată în 6 direcții, DG MARE se ocupă de toate aspectele celor două politici - conservare, control, măsuri de piață, măsuri structurale, relații internaționale în domeniul pescuitului ș.a.m.d. DG MARE intră în responsabilitatea politică a comisarului pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella.

 

Actualitate