Menu

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Szukaj
Publikacje
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Inne strony internetowe
Fundusze
Program prac English (en)
Zaproszenia do składania ofert
Zaproszenia do składania wniosków
Zaproszenia do zgłaszania kandydatur English (en)
Konsultacje
Wieloletni plan dotyczący gatunków przydennych w zachodnim Morzu Śródziemnym English (en)

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (w skrócie DG MARE) to departament Komisji odpowiedzialny za wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej. DG MARE ma siedzibę w Brukseli, zatrudnia ok. 400 osób, a na jej czele stoi dyrektor generalny João Aguiar Machado English (en) . Dyrekcja składa się z sześciu działów (mniejszych dyrekcji), które zajmują się wszystkimi aspektami polityki morskiej i rybołówstwa, między innymi ochroną i kontrolą zasobów ryb, środkami rynkowymi, działaniami strukturalnymi i stosunkami międzynarodowymi w dziedzinie rybołówstwa. DG MARE podlega komisarzowi do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.

 

Aktualności