Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Subskrybuj e-biuletyn
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Inne strony internetowe
Konsultacje
Pierwszy projekt dotyczący rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych mających zastosowanie do sektora rybołówstwa i akwakultury English (en)
Drugi projekt rozporządzenia de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury English (en)
Wydobycie surowców z dna morskiego
Projekt nowych ram dotyczących środków technicznych w zreformowanej wspólnej polityce rybołówstwa
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Pierwsze instrumenty europejskiej polityki rybołówstwa powstały w 1970 r., a wspólną politykę rybołówstwa (WPRyb) ustanowiono w 1982 r. Od tego czasu wiele się zmieniło. Środki mające pierwotnie chronić tradycyjne praktyki połowowe i rozładować napięcie między kilkoma państwami przekształcono w złożone ramy prawne i naukowe, które mają chronić zasoby naturalne, które choć odnawialne, są jednak ograniczone.

Wspólną politykę rybołówstwa uzupełnia dziś nowa polityka morska, w ramach której próbuje się stawić czoła wyzwaniom takim jak zanieczyszczenia, ochrona środowiska, rozwój terenów przybrzeżnych, tworzenie nowych miejsc pracy, kontrola graniczna, nadzór itp.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (w skrócie DG MARE) to departament Komisji odpowiedzialny za wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej. Dyrekcja ma siedzibę w Brukseli, zatrudnia około 400 pracowników, a na jej czele stoi Lowri Evans (dyrektor generalna). Składa się ona z 6 działów (dyrekcji) zajmujących się wszystkimi aspektami polityki morskiej i rybołówstwa, między innymi ochroną i kontrolą zasobów ryb, środkami rynkowymi, działaniami strukturalnymi i stosunkami międzynarodowymi w dziedzinie rybołówstwa. DG MARE podlega komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Marii Damanaki English (en) .

 

Aktualności