Menu

Aquaculture campaign
Online magazine

Twitter @EU_Mare

European Maritime DayEuropean Maritime DayEuropean Maritime DayEuropean Maritime Day

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (w skrócie DG MARE) to departament Komisji odpowiedzialny za wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej. DG MARE ma siedzibę w Brukseli, zatrudnia ok. 400 osób, a na jej czele stoi dyrektor generalna Lowri Evans. Dyrekcja składa się z sześciu działów (mniejszych dyrekcji), które zajmują się wszystkimi aspektami polityki morskiej i rybołówstwa, między innymi ochroną i kontrolą zasobów ryb, środkami rynkowymi, działaniami strukturalnymi i stosunkami międzynarodowymi w dziedzinie rybołówstwa. DG MARE podlega komisarzowi do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.

 

Aktualności