INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts

Kopš 1982. gada, kad kopējā zivsaimniecības politika tika izveidota, vai, precīzāk izsakoties, kopš pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākuma, kad ieviesa pašus pirmos Eiropas vienotās zivsaimniecības politikas instrumentus, tā ir ļoti progresējusi. Sākotnēji šī politika bija vienkārši metožu kopums, kā mērķis bija saglabāt zvejošanas tradīcijas un novērst spriedzi starp tām nedaudzajām valstīm, kas tolaik piedalījās šās politikas īstenošanā. Tagad kopējā zivsaimniecības politika ir pārveidojusies par sarežģītu juridisku un zinātnisku sistēmu, kas vērsta uz dabas resursu aizsardzību, jo vairs nevar ignorēt faktu, ka dabas resursi gan atjaunojas, tomēr nav bezgalīgi.

Zivsaimniecības politiku papildina jauna jūrlietu politika, kuras mērķis ir kopīgiem spēkiem risināt visas problēmas, kas mūsdienās pastāv Eiropas jūrās: sākot no piesārņojuma, vides aizsardzības, piekrastes zonu attīstības līdz pat jaunu darbavietu izveidošanai, robežkontrolei, uzraudzībai u.c.

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts (pazīstams arī ar saīsināto nosaukumu DG MARE) ir Eiropas Komisijas struktūrvienība, kuras pārziņā ir kopējās zivsaimniecības politikas un integrētās jūrniecības politikas īstenošana. Ģenerāldirektorātā strādā ap 400 darbinieku, tas atrodas Briselē, un to vada ģenerāldirektore Lorija Evansa. Tajā ir seši direktorāti, kas nodarbojas ar visiem abu minēto politiku aspektiem, tostarp resursu saudzēšanu, zvejas kontroli, tirgus pasākumiem, strukturāliem pasākumiem un starptautisko sadarbību zivsaimniecības nozarē. Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts ir pakļauts jūrlietu un zivsaimniecības komisārei Marijai Damanaki English (en) .

Jaunumi