INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas

Bendroji žuvininkystės politika sukurta 1982 m. Nuo tada, o juo labiau nuo pirmųjų aštuntojo dešimtmečio pradžioje įdiegtų priemonių, nueitas ilgas kelias. Iš pradžių priimtos priemonės, kuriomis norėta išsaugoti tradicinius žvejybos modelius ir sušvelninti tarp saujelės valstybių tvyrančią įtampą, tapo sudėtinga teisine ir moksline sistema, kuria siekiama apsaugoti gamtos išteklius, kurie nors ir atsinaujina, bet – ir to jau negalima nepaisyti – yra baigtiniai.

Tuo pat metu naująja jūrų politika siekiama bendrai spręsti visus šiandien Europos jūrų srityje kylančius uždavinius, tokius kaiptarša, aplinkos apsauga, pakrančių plėtra, darbo vietų kūrimas, sienų kontrolė, stebėjimas ir kt.

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas (dar sutrumpintai vadinamas Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD) – tai Komisijos padalinys, atsakingas už bendrosios žuvininkystės politikos ir integruotosios jūrų politikos įgyvendinimą. Briuselyje įsikūrusiame direktorate dirba apie 400 darbuotojų, kuriems vadovauja generalinė direktorė Lowri Evans. Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD sudaro šeši direktoratai, atsakingi už visus abiejų politikos sričių aspektus: išsaugojimą, kontrolę, rinkos priemones, struktūrinius veiksmus, žuvininkystės srities tarptautinius ryšius ir kita. Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD pavaldus už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingai Komisijos narei Mariai Damanaki English (en) .

Naujienos