MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Haku
    Vapaa tekstihaku
Julkaisut
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Muut verkkosivustot
Rahoitus
Työohjelma English (en)
Tarjouspyynnöt
Ehdotuspyynnöt
Hakuilmoitukset English (en)
Kuuleminen
Yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset kalastusmahdollisuudet 2017 English (en)
Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntävä kalastus – monivuotinen suunnitelma English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto

Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissiossa meri- ja kalastusasioiden pääosasto (lyhytnimi DG MARE). Sen palveluksessa Brysselissä on noin 400 työntekijää. Hallinnollisesti pääosasto on jaettu kuuteen linjaan, jotka vastaavat eri osa-alueista, kuten kalavarojen säilyttämisestä, kalastuksen valvonnasta, markkinatoimenpiteistä, rakennetoimista ja kalastusalan kansainvälisistä suhteista. Nykyinen pääjohtaja on João Aguiar Machado English (en) . Meri- ja kalastusasioiden pääosasto toimii ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan alaisuudessa.

 

Uutiset