Aquaculture campaign
Online magazine

Twitter @EU_Mare

European Maritime DayEuropean Maritime DayEuropean Maritime DayEuropean Maritime Day

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto

Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissiossa meri- ja kalastusasioiden pääosasto (lyhytnimi DG MARE). Sen palveluksessa Brysselissä on noin 400 työntekijää. Hallinnollisesti pääosasto on jaettu kuuteen linjaan, jotka vastaavat eri osa-alueista, kuten kalavarojen säilyttämisestä, kalastuksen valvonnasta, markkinatoimenpiteistä, rakennetoimista ja kalastusalan kansainvälisistä suhteista. Nykyinen pääjohtaja on Lowri Evans. Meri- ja kalastusasioiden pääosasto toimii ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan alaisuudessa.

 

Uutiset