Haku
    Vapaa tekstihaku
Julkaisut
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Muut verkkosivustot
Kuuleminen
Kalastus- ja vesiviljelyalan uusi ryhmäpoikkeusasetus – toinen luonnos English (en)
Yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset kalastusmahdollisuudet 2015
Rahoitus
INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto

Yhteisen kalastuspolitiikan katsotaan alkaneen vuonna 1982. Ensimmäiset eurooppalaisen kalastuspolitiikan välineet otettiin kuitenkin käyttöön jo 1970-luvun alussa. Alkuaikojen työkaluista, joilla pyrittiin säilyttämään kalatalouden perinteisiä rakenteita ja lieventämään jännitteitä muutaman yksittäisen maan välillä, on ajan myötä tullut monimutkainen lainsäädännöllis-tieteellinen kehys. Sen avulla halutaan suojella rajallisia, joskin uudistuvia, luonnonvaroja.

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraajan, uuden meripolitiikan tavoitteena on etsiä ratkaisuja Euroopan merialueiden kaikkiin haasteisiin yhtenä kokonaisuutena. Haasteita ovat muun muassa saasteet, ympäristönsuojelu, rannikkoalueiden kehittäminen, työllisyys, rajavalvonta ja kalastuksen valvonta – vain muutamia mainitaksemme.

Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissiossa meri- ja kalastusasioiden pääosasto (sisäinen lyhytnimi DG MARE). Sen palveluksessa Brysselissä on noin 400 työntekijää. Hallinnollisesti pääosasto on jaettu kuuteen linjaan, jotka vastaavat eri osa-alueista, kuten kalavarojen säilyttämisestä, kalastuksen valvonnasta, markkinatoimenpiteistä, rakennetoimista ja kansainvälisistä suhteista kalastusalalla. Nykyinen pääjohtaja on Lowri Evans. Pääosasto toimii meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Maria Damanakin English (en) alaisuudessa.

Uutiset