MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Haku
    Vapaa tekstihaku
Julkaisut
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Muut verkkosivustot
Rahoitus
Työohjelma English (en)
Tarjouspyynnöt
Ehdotuspyynnöt
Hakuilmoitukset English (en)
Kuuleminen
Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntävä kalastus – monivuotinen suunnitelma English (en)

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto

Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissiossa meri- ja kalastusasioiden pääosasto (lyhytnimi DG MARE). Sen palveluksessa Brysselissä on noin 400 työntekijää. Hallinnollisesti pääosasto on jaettu kuuteen linjaan, jotka vastaavat eri osa-alueista, kuten kalavarojen säilyttämisestä, kalastuksen valvonnasta, markkinatoimenpiteistä, rakennetoimista ja kalastusalan kansainvälisistä suhteista. Nykyinen pääjohtaja on João Aguiar Machado English (en) . Meri- ja kalastusasioiden pääosasto toimii ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vellan alaisuudessa.

 

Uutiset