Menüü

MEDFISH4EVER
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat (DG MARE) on Euroopa Komisjoni üksus, mille ülesandeks on ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika rakendamine. Ligikaudu 400 töötajaga peadirektoraati juhib peadirektor João Aguiar Machado English (en) . See asub Brüsselis ja koosneb kuuest direktoraadist, mis tegelevad mõlema poliitika kõigi aspektidega, mille hulgas on näiteks kalavarude säilitamine, kontroll, turumeetmed, struktuurimeetmed ja kalandusalased rahvusvahelised suhted. Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat annab oma tegevusest aru keskkonna, merenduse ja kalanduse volinikule, kelleks on Karmenu Vella.

 

Uudised