Μενού

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Εκδόσεις
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Συναφείς ιστοσελίδες
Χρηματοδοτήσεις
Πρόγραμμα εργασίας English (en)
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων English (en)
Διαβούλευση
Πολυετές σχέδιο για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών στη Δυτική Μεσόγειο English (en)

Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. Η γενική αυτή διεύθυνση, γνωστή και ως DG MARE, εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει 400 περίπου υπαλλήλους με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή João Aguiar Machado English (en) . Οι έξι διευθύνσεις της ασχολούνται με όλες τις πτυχές της θαλάσσιας και της αλιευτικής πολιτικής, όπως θέματα προστασίας και ελέγχου, μέτρα για την αγορά, διαρθρωτικές δράσεις και διεθνείς σχέσεις στον αλιευτικό τομέα. Η DG MARE εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Καρμένου Βέλα, επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

 

Ειδήσεις