Menu

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Søgning
Publikationer
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Andre websites
Finansiering
Arbejdsprogram English (en)
Udbud
Forslagsindkaldelser
Indkaldelser af ansøgninger English (en)
Høring
Flerårig plan for fiskeri efter demersale bestande i det vestlige Middelhav English (en)

Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri

GD MARE (kort for Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri) er den afdeling i Kommissionen, der er ansvarlig for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik. Afdelingen ligger i Bruxelles og har 6 direktorater med rundt regnet 400 ansatte, som beskæftiger sig med alle aspekter af begge politikker, herunder bl.a. bevarelse, kontrol, markedsordninger, strukturforanstaltninger og internationale fiskeriforbindelser. Vores generaldirektør er João Aguiar Machado English (en) , og vi hører under Karmenu Vella, kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri.

 

Nyheder