Nabídka

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Publikace
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Další internetové stránky
Financování
Pracovní program English (en)
Nabídková řízení
Výzvy k předkládání návrhů
Výzvy k podávání přihlášek English (en)
Konzultace
Víceletý plán pro rybolov při dně v západním Středozemním moři English (en)

Generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (známé také pod zkratkou GŘ MARE) je útvarem Evropské komise. Je odpovědné za provádění společné rybářské politiky a integrované námořní politiky. Má přibližně 400 zaměstnanců a v jeho čele stojí generální ředitel João Aguiar Machado English (en) . Sídlí v Bruselu. GŘ MARE se skládá ze 6 ředitelství, která se zabývají veškerými aspekty obou politik, mimo jiné ochranou životního prostředí, kontrolou, tržními opatřeními, strukturálními opatřeními a mezinárodními záležitostmi týkajícími se rybolovu. Politickou zodpovědnost za GŘ MARE má komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.

 

Aktuality