Меню

MEDFISH4EVEREU Aquaculture Online
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Търсене
Публикации
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Други уебсайтове
Финансиране
Работна програма English (en)
Покани за участие в търг
Покани за представяне на предложения
Покани за представяне на кандидатури English (en)
Консултация
Многогодишен план за дънния риболов в Западното Средиземноморие English (en)

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ е отделът на Европейската комисия, който отговаря за прилагането на общата политика в областта на рибарството и на интегрираната морска политика. Генералната дирекция има персонал от около 400 души, ръководи се от генералния директор Жоао Агиар Машадо English (en) . Тя се състои от 6 дирекции, които се занимават с всички аспекти на двете политики, сред които са опазване на ресурсите, контрол, пазарни мерки, структурни действия и международни отношения в областта на рибарството. За ГД „Морско дело и рибарство“ отговаря комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела.

 

Новини