Меню

Aquaculture campaign
Online magazine

Twitter @EU_Mare

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ е отделът на Европейската комисия, който отговаря за прилагането на общата политика в областта на рибарството и на интегрираната морска политика. Генералната дирекция има персонал от около 400 души, ръководи се от генералния директор Жоао Агиар Машадо English (en) . Тя се състои от 6 дирекции, които се занимават с всички аспекти на двете политики, сред които са опазване на ресурсите, контрол, пазарни мерки, структурни действия и международни отношения в областта на рибарството. За ГД „Морско дело и рибарство“ отговаря комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела.

 

Новини