Meny

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Sök
Mer information
Nyheter
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2017 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on 12-13 December.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with additional figures on stocks, where ICES has provided scientific advice after the publication of the Commission's proposal.
The Commission today proposed fishing opportunities for the Black Sea for 2017.

Upphandling och bidrag

Havsfrågor och fiske

EU-kommissionen publicerar regelbundet upphandlingar, ansökningsomgångar och intresseanmälningar för att köpa in varor och tjänster. Du kan läsa mer om offentlig upphandling inom havs- och fiskeripolitiken på våra sidor om upphandling och ansökningsomgångar.

Du kan också läsa om planerade upphandlingar och ansökningsomgångar inom havs- och fiskeripolitiken i det årliga arbetsprogrammet för offentlig upphandling och bidrag English (en) .

Havsfrågor

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) stöder den integrerade havspolitiken.

Fiske

EU ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällen genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Om du vill veta mer om hur EMFF-pengarna förvaltas i ditt land, kan du kontakta din nationella fiskerimyndighet .

Om du vill veta vem som får EU-pengar, läs mer under det europeiska öppenhetsinitiativet.

EU-länderna får ge subventioner (s.k. statligt stöd) till den egna fiskerinäringen, om stödet inte snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna. Vi övervakar noga att reglerna för statligt stöd följs.