Meny

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Sök
Mer information
Nyheter
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.

Upphandling och bidrag

Havsfrågor och fiske

EU-kommissionen publicerar regelbundet upphandlingar, ansökningsomgångar och intresseanmälningar för att köpa in varor och tjänster. Du kan läsa mer om offentlig upphandling inom havs- och fiskeripolitiken på våra sidor om upphandling och ansökningsomgångar.

Du kan också läsa om planerade upphandlingar och ansökningsomgångar inom havs- och fiskeripolitiken i det årliga arbetsprogrammet för offentlig upphandling och bidrag English (en) .

Havsfrågor

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) stöder den integrerade havspolitiken.

Fiske

EU ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällen genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Om du vill veta mer om hur EMFF-pengarna förvaltas i ditt land, kan du kontakta din nationella fiskerimyndighet pdf - 138 KB [138 KB] .

Om du vill veta vem som får EU-pengar, läs mer under det europeiska öppenhetsinitiativet.

EU-länderna får ge subventioner (s.k. statligt stöd) till den egna fiskerinäringen, om stödet inte snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna. Vi övervakar noga att reglerna för statligt stöd följs.