Meny

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Sök
Mer information
Nyheter
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The EU's General Affairs Council has adopted legislation to improve the planning of maritime activities. The new Maritime Spatial Planning Directive will help Member States develop and coordinate various activities taking place at sea so that they are as efficient and sustainable as possible.

Upphandling och bidrag

Havsfrågor och fiske

EU-kommissionen publicerar regelbundet upphandlingar, ansökningsomgångar och intresseanmälningar för att köpa in varor och tjänster. Du kan läsa mer om offentlig upphandling inom havs- och fiskeripolitiken på våra sidor om upphandling och ansökningsomgångar.

Du kan också läsa om planerade upphandlingar och ansökningsomgångar inom havs- och fiskeripolitiken i det årliga arbetsprogrammet för offentlig upphandling och bidrag English (en) .

Havsfrågor

EU har anslagit 40 miljoner euro för att stödja utvecklingen av den integrerade havspolitiken enligt målen i EU:s förordning 1255/2011 och i enlighet med arbetsprogrammet för 2011 och 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) . Pengarna går i huvudsak till upphandlingar och projektförslag.

Fiske

EU ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällen genom Europeiska fiskerifonden (EFF). Det är myndigheterna i EU-länderna som förvaltar fonden.

Om du vill veta mer om hur EFF-pengarna förvaltas i ditt land, kan du kontakta din nationella fiskerimyndighet pdf - 147 KB [147 KB] .

Om du vill veta vem som får EU-pengar, läs mer under det europeiska öppenhetsinitiativet.

EU-länderna får ge subventioner (s.k. statligt stöd) till den egna fiskerinäringen, om stödet inte snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna. Vi övervakar noga att reglerna för statligt stöd följs.