Meny

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Sök
Mer information
Nyheter
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
A new infographic is on-line

Upphandling och bidrag

Havsfrågor och fiske

EU-kommissionen publicerar regelbundet upphandlingar, ansökningsomgångar och intresseanmälningar för att köpa in varor och tjänster. Du kan läsa mer om offentlig upphandling inom havs- och fiskeripolitiken på våra sidor om upphandling och ansökningsomgångar.

Du kan också läsa om planerade upphandlingar och ansökningsomgångar inom havs- och fiskeripolitiken i det årliga arbetsprogrammet för offentlig upphandling och bidrag English (en) .

Havsfrågor

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) stöder den integrerade havspolitiken.

Fiske

EU ger stöd till fiskerinäringen och kustsamhällen genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Om du vill veta mer om hur EMFF-pengarna förvaltas i ditt land, kan du kontakta din nationella fiskerimyndighet pdf - 141 KB [141 KB] .

Om du vill veta vem som får EU-pengar, läs mer under det europeiska öppenhetsinitiativet.

EU-länderna får ge subventioner (s.k. statligt stöd) till den egna fiskerinäringen, om stödet inte snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna. Vi övervakar noga att reglerna för statligt stöd följs.