Meni

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The EU's General Affairs Council has adopted legislation to improve the planning of maritime activities. The new Maritime Spatial Planning Directive will help Member States develop and coordinate various activities taking place at sea so that they are as efficient and sustainable as possible.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Javna naročila in financiranje

Pomorske zadeve in ribištvo

Evropska komisija za dobavo blaga in naročilo storitev redno objavlja javne razpise in razpise za prijavo interesa. Več informacij o javnih naročilih na področju pomorstva in ribištva boste našli na spletnih straneh o javnih naročilih in razpisih za zbiranje predlogov.

Javni razpisi in razpisi za zbiranje predlogov v pomorstvu in ribištvu so objavljeni tudi v letnem delovnem programu za javna naročila in dodelitev nepovratnih sredstev English (en) .

Pomorske zadeve

EU financira politične prednostne naloge na področju celostne pomorske politike, ki so jih Komisija, Svet in Evropski parlament opredelili v Uredbi 1255/2011. Financiranje poteka v okviru delovnega programa za leti 2011 in 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) s proračunskimi sredstvi v višini 40 milijonov EUR, ki so namenjena zlasti pripravi javnih razpisov in pozivov za zbiranje predlogov.

Ribištvo

Evropska unija zagotavlja finančna sredstva za ribiško industrijo in obalna območja v okviru Evropskega sklada za ribištvo, ki ga upravljajo pristojni organi v posameznih državah EU.

Za več informacij o Evropskem skladu za ribištvu v Sloveniji se obrnite na pristojni nacionalni organ pdf - 147 KB [147 KB] .

Podatke o tem, kdo prejema finančno podporo EU, boste našli na spletni strani Pobude za preglednost v Evropi.

Vsaka država EU lahko svoji ribiški industriji pomaga s subvencijami oziroma državno pomočjo, vendar pod pogojem, da ne izkrivlja konkurence med državami članicami. Pravila o državni pomoči se izvajajo dosledno.