Meniu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Contracte şi finanţare

Afaceri Maritime şi Pescuit

Pentru a achiziţiona bunuri şi servicii, Comisia Europeană publică regulat cereri de oferte, de propuneri şi de exprimare a interesului. Citiţi mai multe despre contractele de achiziţii publice legate de afaceri maritime şi pescuit pe paginile dedicate cererilor de oferte şi cererilor de propuneri.

De asemenea, puteţi consulta planificarea cererilor de oferte şi de propuneri în domeniul afacerilor maritime şi al pescuitului în cadrul programului anual de lucru privind contractele de achiziţii publice şi granturile English (en) .

Afaceri maritime

UE oferă finanţare pentru priorităţile incluse în politica maritimă integrată, aşa cum au fost ele definite de Comisie, Consiliu şi Parlamentul European, în baza Regulamentului UE nr.1255/2011. Finanţarea se realizează prin intermediul programului de lucru pentru 2011 şi 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) , care dispune de un buget de 40 de milioane de euro orientat, în special, către cereri de oferte şi cereri de propuneri.

Pescuit

UE finanţează industria pescuitului şi comunităţile din zonele de coastă prin intermediul Fondului european pentru pescuit, care este gestionat de autorităţile din statele membre.

Pentru informaţii suplimentare despre gestionarea finanţării FEP în ţara dumneavoastră, contactaţi autorităţile naţionale competente pdf - 147 KB [147 KB] .

Pentru informaţii suplimentare despre beneficiarii finanţării europene, consultaţi secţiunea dedicată Iniţiativei europene în materie de transparenţă.

Guvernele UE au posibilitatea de a oferi subvenţii (aşa-numitele ajutoare de stat) pentru sectorul pescuitului, cu condiţia să nu denatureze concurenţa dintre statele membre. Normele privind ajutorul de stat sunt aplicate cu stricteţe.