Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission today took a further step towards more effective and cost-efficient surveillance of European Seas. By bringing together surveillance data from civil and military authorities like coast guards, navies, traffic monitoring, environmental and pollution monitoring, fisheries and border control, duplication of work can be avoided and savings of up to €400 million per year can be made.
The European Commission is looking for organisations to join the recently established structured dialogue group of experts on the European Structural and Investment Funds (ESIF). Among others areas, this is particularly relevant for the Common Fisheries Policy and the Integrated Maritime Policy, through the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

Zamówienia i wsparcie finansowe

Gospodarka morska i rybołówstwo

W celu zakupienia różnych usług i dóbr Komisja Europejska regularnie publikuje zaproszenia do składania ofert, wniosków i wyrażenia zainteresowania. Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych dotyczących gospodarki morskiej i rybołówstwa znajdują się na stronach poświęconych zaproszeniom do składania ofert oraz zaproszeniom do składania wniosków.

Zobacz również planowane zaproszenia do składania ofert i zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa w rocznym programie prac dotyczącym zamówień publicznych i dotacji English (en) .

Gospodarka morska

UE zapewnia fundusze na realizację najważniejszych celów zintegrowanej polityki morskiej określonych przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w rozporządzeniu nr1255/2011. Finansowanie jest wdrażane w ramach programu prac na lata 2011-2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) o budżecie w wysokości 40 mln euro, który ma zostać przeznaczony przede wszystkim na zaproszenia do składania ofert oraz zaproszenia do składania wniosków.

Rybołówstwo

Unia Europejska zapewnia wsparcie finansowe sektorowi rybołówstwa i społecznościom żyjącym na terenach nadbrzeżnych. Środki przydziela się w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, którym zarządzają właściwe organy w każdym państwie członkowskim UE.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu wsparciem z EFR w danym państwie, należy skontaktować się z odpowiednim krajowym organem ds. rybołówstwa pdf - 147 KB [147 KB] .

Dodatkowe informacje o tym, kto otrzymuje unijne wsparcie finansowe można znaleźć tutaj: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości.

Rządy państw członkowskich mogą przyznawać swojemu sektorowi rybołówstwa dotacje (zwane pomocą państwa), pod warunkiem że nie zakłóca to konkurencji między państwami UE. Przepisy dotyczące pomocy państwa są ściśle egzekwowane.