Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission will be unveiling sustainable seafood guides at Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre in Turin on 23rd October 2014, as part of "Inseparable", a European initiative to help consumers make sustainable seafood choices.
The European Commission has today issued a report on the measures taken by EU countries to ensure the recovery of European eel.
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.

Zamówienia i wsparcie finansowe

Gospodarka morska i rybołówstwo

W celu zakupienia różnych usług i dóbr Komisja Europejska regularnie publikuje zaproszenia do składania ofert, wniosków i wyrażenia zainteresowania. Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych dotyczących gospodarki morskiej i rybołówstwa znajdują się na stronach poświęconych zaproszeniom do składania ofert oraz zaproszeniom do składania wniosków.

Zobacz również planowane zaproszenia do składania ofert i zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa w rocznym programie prac dotyczącym zamówień publicznych i dotacji English (en) .

Gospodarka morska

UE zapewnia fundusze na realizację najważniejszych celów zintegrowanej polityki morskiej określonych przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w rozporządzeniu nr1255/2011. Finansowanie jest wdrażane w ramach programu prac na lata 2011-2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) o budżecie w wysokości 40 mln euro, który ma zostać przeznaczony przede wszystkim na zaproszenia do składania ofert oraz zaproszenia do składania wniosków.

Rybołówstwo

Unia Europejska zapewnia wsparcie finansowe sektorowi rybołówstwa i społecznościom żyjącym na terenach nadbrzeżnych. Środki przydziela się w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego, którym zarządzają właściwe organy w każdym państwie członkowskim UE.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o zarządzaniu wsparciem z EFR w danym państwie, należy skontaktować się z odpowiednim krajowym organem ds. rybołówstwa pdf - 147 KB [147 KB] .

Dodatkowe informacje o tym, kto otrzymuje unijne wsparcie finansowe można znaleźć tutaj: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości.

Rządy państw członkowskich mogą przyznawać swojemu sektorowi rybołówstwa dotacje (zwane pomocą państwa), pod warunkiem że nie zakłóca to konkurencji między państwami UE. Przepisy dotyczące pomocy państwa są ściśle egzekwowane.