Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Zoeken
Links
Nieuws
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2017 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on 12-13 December.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with additional figures on stocks, where ICES has provided scientific advice after the publication of the Commission's proposal.
The Commission today proposed fishing opportunities for the Black Sea for 2017.

Contracten en subsidies

DG Maritieme zaken en visserij

De Europese Commissie publiceert regelmatig aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en blijken van belangstelling voor de aankoop van goederen en diensten. Nadere informatie over overheidsopdrachten op het gebied van maritieme zaken en visserij vindt u op onze pagina's over aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

In het werkprogramma voor overheidsopdrachten en subdsidies English (en) kunt u vinden welke aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen er op het programma staan.

Maritieme zaken

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) ondersteunt het geïntegreerd maritiem beleid (GMB).

Visserij

De EU investeert in de visserijsector en de kustgemeenschappen via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), dat beheerd wordt door de autoriteiten in elk EU-land.

Voor meer informatie over de wijze waarop de EFMZV-financiering in uw land wordt beheerd, kunt u contact opnemen met die nationale autoriteiten .

Voor informatie over wie er geld van de EU krijgt, zie het Europees Transparantie-initiatief.

EU-regeringen mogen met subsidies (staatssteun) hun eigen visserijsector helpen, mits hierdoor de concurrentie met andere EU-landen niet wordt vervalst. Aan de regels voor staatssteun wordt streng de hand gehouden.