Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Zoeken
Links
Nieuws
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Contracten en subsidies

DG Maritieme zaken en visserij

De Europese Commissie publiceert regelmatig aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en blijken van belangstelling voor de aankoop van goederen en diensten. Nadere informatie over overheidsopdrachten op het gebied van maritieme zaken en visserij vindt u op onze pagina's over aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

In het werkprogramma voor overheidsopdrachten en subdsidies English (en) kunt u vinden welke aanbestedingen en uitnodigingen tot het indienen van voorstellen er op het programma staan.

Maritieme zaken

De EU heeft geld beschikbaar voor de politieke prioriteiten die de Commissie, de Raad en het Europees Parlement in Verordening 1255/2011 hebben uitgetekend voor het geïntegreerd maritiem beleid. Dat geld wordt besteed via het werkprogramma voor 2011 en 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) . Het budget van zo'n 40 miljoen euro gaat voornamelijk naar aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen.

Visserij

De EU investeert in de visserijsector en de kustgemeenschappen via het Europees Visserijfonds (EVF), dat beheerd wordt door de autoriteiten in elk EU-land.

Voor meer informatie over de wijze waarop de EVF-financiering in uw land wordt beheerd, kunt u contact opnemen met die nationale autoriteiten pdf - 147 KB [147 KB] .

Voor informatie over wie er geld van de EU krijgt, zie het Europees Transparantie-initiatief.

EU-regeringen mogen met subsidies (staatssteun) hun eigen visserijsector helpen, mits hierdoor de concurrentie met andere EU-landen niet wordt vervalst. Aan de regels voor staatssteun wordt streng de hand gehouden.