Izvēlne

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Publiskais iepirkums un finansējums

Jūrlietas un zivsaimniecība

Eiropas Komisija regulāri publicē publiskā iepirkuma konkursu paziņojumus, uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un paust interesi par pakalpojumu un preču piedāvāšanu. Sīkāk par publisko iepirkumu saistībā ar jūrlietām un zivsaimniecību var uzzināt mūsu lapās par konkursu paziņojumiem un uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Ielūkojieties arī gada darba programmā par publisko iepirkumu un dotācijām English (en) , lai uzzinātu, kādi konkursi tiek plānoti.

Jūrlietas

No Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta integrētās jūrlietu politikas (IJP) īstenošanu.

Zivsaimniecība

Izmantojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), ES zivsaimniecības nozarei un piekrastes rajoniem sniedz finansējumu, kuru pārvalda ES dalībvalsts iestādes.

Lai uzzinātu sīkāk par to, kā EJZF finansējums tiek pārvaldīts jūsu valstī, sazinieties ar savām valsts zivsaimniecības iestādēm pdf - 147 KB [147 KB] .

Lai uzzinātu, kas saņem ES finansējumu, iepazīstieties ar Eiropas pārredzamības iniciatīvu.

ES valstu valdības drīkst piešķirt subsīdijas (t. s. valsts atbalstu) savai zvejniecības nozarei ar nosacījumu, ka tās nekropļo konkurenci starp ES dalībvalstīm. Stingri jāievēro noteikumi par valsts atbalstu.