INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
Deadline for applications: 15th January 2016
The European Commission has adopted a key investment package for the Romanian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 224 million EUR available for the period 2014-2020 include more than 168 million EUR of EU funds.
The European Commission has adopted a key investment package for the Italian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 978m EUR available for the period 2014-2020 include more than 537m EUR from the European Maritime and Fisheries Fund.

Hankintasopimukset ja avustukset

Meri- ja kalastusasiat

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti kalastusalan palveluiden ja tuotteiden hankintaan liittyviä tarjous-, ehdotus- ja kiinnostuksenilmaisupyyntöjä. Lisätietoja alan julkisista hankinnoista on tarjouspyyntöjä ja ehdotuspyyntöjä esittelevillä sivuillamme.

Tulevista tarjous- ja ehdotuspyynnöistä kiinnostuneet voivat tutustua myös julkisia hankintoja ja avustuksia koskevaan vuotuiseen työohjelmaan English (en) .

Meriasiat

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) tuetaan toimia, joilla toteutetaan yhdennettyä meripolitiikkaa.

Kalastus

EU tarjoaa kalastusalalle ja rannikkoalueille rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)kautta.

Lisätietoa EMKR:n hallinnosta eri jäsenmaissa saa kalastusalan kansallisilta viranomaisilta pdf - 141 KB [141 KB] .

Tietoa EU-rahoituksen saajista, ks. Euroopan avoimuusaloite.

EU-maat voivat antaa maansa kalastuselinkeinolle valtiontukea, mikäli se ei vääristä kilpailua EU-maiden välillä. Valtiontukisääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti.