Menüü

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
Event organised on the 30 October by the Italian Presidency and the European Commission (with the support of the Port Authority of Augusta and the Italian Navy).

Lepingud ja rahastamine

Merendus ja kalandus

Euroopa Komisjon avaldab teenuste ja kaupade sisseostmiseks regulaarselt pakkumiskutseid ja konkursikutseid. Tutvuge merenduse ja kalandusega seotud riigihangete üksikasjadega meie pakkumiskutsete ja konkursikutsete veebilehekülgedel.

Tutvuge ka merenduse ja kalanduse valdkonna kavandatud pakkumiskutsete ning konkursikutsetega avalike hangete ja toetuste iga-aastases töökavas English (en) .

Merendus

EL rahastab integreeritud merenduspoliitika poliitilisi prioriteete vastavalt komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi määrusele 1255/2011. Rahastamist korraldatakse 2011. ja 2012. aasta tööprogrammi pdf - 115 KB [115 KB] English (en) alusel. Eelarve suuruseks on 40 miljonit eurot, mida kasutatakse peamiselt pakkumiskutsete ning projektikonkursside rahastamiseks.

Kalandus

EL pakub kalatööstusele ja rannikuasumitele rahalisi vahendeid Euroopa Kalandusfondikaudu, mida haldavad kõigis ELi liikmesriikides asuvad asjaomased asutused.

Täiendava teabe saamiseks EKFi poolse rahastamise kohta oma liikmesriigis pöörduge liikmesriigi kalandusasutuse pdf - 147 KB [147 KB] poole.

Selleks et teada saada, kellele eraldatakse ELi rahalisi vahendeid, tutvuge Euroopa läbipaistvuse algatusega.

ELi liikmesriikide valitsused võivad anda oma kalatööstusele toetusi  (riigiabi) tingimusel, et see ei moonuta ELi liikmesriikide vahelist konkurentsi. Riigiabi eeskirju jõustatakse rangelt.