Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Συμβάσεις και δυνατότητες χρηματοδότησης

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα προσκλήσεις υποβολής προσφορών, προτάσεων ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών. Περισσότερα για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας θα βρείτε στις σελίδες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Δείτε επίσης τις προγραμματισμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις English (en) .

θαλάσσια πολιτική

Η ΕΕ χρηματοδοτεί τις πολιτικές προτεραιότητες της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, όπως έχουν διατυπωθεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον κανονισμό 1255/2011. Η χρηματοδότηση υλοποιείται βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2011 και το 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) , με προϋπολογισμό ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται κυρίως για προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Αλιεία

Η ΕΕ χρηματοδοτεί τον αλιευτικό κλάδο και τις παράκτιες κοινότητες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, το οποίο διαχειρίζονται οι αρχές κάθε κράτους μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΤΑ στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές αλιείας pdf - 147 KB [147 KB] .

Πληροφορίες για τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, θα βρείτε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια.

Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να χορηγεί επιδοτήσεις (γνωστές ως κρατικές ενισχύσεις), στον εθνικό αλιευτικό κλάδο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις τηρούνται αυστηρά.