Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Søgning
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Læs også
Nyheder
The European Commission is pleased to invite you to the second workshop of the Ocean Energy Forum, which will take place on the 11th of June in Dublin, Ireland.
As announced at the Ocean Energy Forum launch in Brussels on the 4th of April, each of the Forum workstreams (technology, finance and environment / consenting) will be led by a Steering Group of approximately 10-12 experts.
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Kontrakter og tilskud

Maritime anliggender og fiskeri

Kommissionen offentliggør jævnligt udbud, indkaldelser af forslag og interessetilkendegivelser om køb af tjenesteydelser og varer. Nærmere oplysninger om offentlige kontrakter vedrørende maritime anliggender og fiskeri finder du på vores sider med udbud og indkaldelser af forslag.

Se også de planlagte udbud og indkaldelser af forslag vedrørende maritime anliggender og fiskeri i det årlige arbejdsprogram for offentlige kontrakter og tilskud English (en) .

Maritime anliggender

EU giver støtte til de politiske prioriteter for den integrerede havpolitik som fastsat af Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i forordning nr. 1255/2011. Støtten iværksættes gennem arbejdsprogrammet for 2011 og 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en)  , der har et budget på 40 millioner euro, der skal anvendes fortrinsvis på udbud og indkaldelser af forslag.

Fiskeri

EU støtter fiskeriet og kystsamfundene gennem Den Europæiske Fiskerifond(EFF), som forvaltes af myndighederne i de enkelte EU-lande.

Hvis du vil vide mere om, hvordan EFF-midlerne forvaltes i dit hjemland, kan du kontakte de nationale fiskerimyndigheder pdf - 145 KB [145 KB] .

For oplysninger om, hvem der modtager EU-tilskud, se det europæiske åbenhedsinitiativ.

EU-landenes regeringer kan give tilskud (også kaldt statsstøtte) til deres egen fiskeriindustri, hvis det ikke fordrejer konkurrencen mellem EU-landene. Statsstøttereglerne håndhæves strengt.