Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Søgning
Læs også
Nyheder
Following an eight year hiatus the EU and Senegal have today signed a new five-year Sustainable Fisheries Partnership Agreement. The agreement will allow up to 38 EU boats to fish in Senegalese waters in return for a €8.69m payment by the EU.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.

Kontrakter og tilskud

Maritime anliggender og fiskeri

Kommissionen offentliggør jævnligt udbud, indkaldelser af forslag og interessetilkendegivelser om køb af tjenesteydelser og varer. Nærmere oplysninger om offentlige kontrakter vedrørende maritime anliggender og fiskeri finder du på vores sider med udbud og indkaldelser af forslag.

Se også de planlagte udbud og indkaldelser af forslag vedrørende maritime anliggender og fiskeri i det årlige arbejdsprogram for offentlige kontrakter og tilskud English (en) .

Maritime anliggender

EU giver støtte til de politiske prioriteter for den integrerede havpolitik som fastsat af Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i forordning nr. 1255/2011. Støtten iværksættes gennem arbejdsprogrammet for 2011 og 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en)  , der har et budget på 40 millioner euro, der skal anvendes fortrinsvis på udbud og indkaldelser af forslag.

Fiskeri

EU støtter fiskeriet og kystsamfundene gennem Den Europæiske Fiskerifond(EFF), som forvaltes af myndighederne i de enkelte EU-lande.

Hvis du vil vide mere om, hvordan EFF-midlerne forvaltes i dit hjemland, kan du kontakte de nationale fiskerimyndigheder pdf - 147 KB [147 KB] .

For oplysninger om, hvem der modtager EU-tilskud, se det europæiske åbenhedsinitiativ.

EU-landenes regeringer kan give tilskud (også kaldt statsstøtte) til deres egen fiskeriindustri, hvis det ikke fordrejer konkurrencen mellem EU-landene. Statsstøttereglerne håndhæves strengt.