Nabídka

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Výběrová řízení a financování

Námořní záležitosti a rybolov

I pro odvětví rybolovu Evropská komise pravidelně zveřejňuje výběrová řízení, výzvy k překládání návrhů a výzvy k vyjádření zájmu o pořízení služeb a zboží. Podrobnější informace o veřejných zakázkách týkajících se námořních záležitostí a rybolovu najdete na stránkách o výběrových řízeních a výzvách k předkládání návrhů.

Plánovaná výběrová řízení a výzvy k předkládání návrhů v oblasti námořních záležitostí a rybolovu jsou uvedeny v ročním pracovním programu veřejných zakázek a grantů English (en) .

Námořní záležitosti

EU poskytuje finanční prostředky na realizaci politických priorit integrované námořní politiky, které určila Komise, Rada a Evropský parlament v nařízení č. 1255/2011. Finanční prostředky se uvolňují za pomoci pracovního programu na rok 2011 a 2012 pdf - 115 KB [115 KB] English (en) s rozpočtem 40 milionů eur, který se používá především na výběrová řízení a výzvy k předkládání návrhů.

Rybolov

EU poskytuje finanční prostředky odvětví rybolovu a pobřežním komunitám prostřednictvím Evropského rybářského fondu, který spravují orgány v jednotlivých zemí EU.

Více informací o tom, jak jsou spravovány finanční prostředky z fondu ERF ve vaší zemi, vám podají příslušné orgány pro oblast rybolovu z vaší země pdf - 147 KB [147 KB] .

Informace o tom, kdo finanční prostředky EU dostává, získáte na stránkách Evropské iniciativy pro transparentnost.

Vlády zemí EU mohou svému odvětví rybolovu poskytovat dotace (známé pod pojmem státní podpora), pokud taková podpora nenarušuje hospodářskou soutěž mezi členskými státy. Dodržování pravidel udělování státní podpory se přísně kontroluje.