Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Връзки по темата
Новини
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.

Обществени поръчки и финансиране

Морско дело и рибарство

Европейската комисия редовно публикува покани за участие в търгове, покани за представяне на предложения и за изразяване на интерес за закупуване на стоки и услуги. За повече подробности за обществените поръчки, свързани с морското дело и рибарството, вижте нашите страници относно поканите за участие в търгове и поканите за представяне на предложения.

Вижте също така планираните покани за участие в търгове и покани за представяне на предложения във връзка с морското дело и рибарството в годишната работна програма за обществени поръчки и предоставяне на безвъзмездни средства English (en) .

морско дело

ЕС предоставя финансиране за политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент 1255/2011. Финансирането се извършва чрез работната програма за 2011 и 2012 г. pdf - 115 KB [115 KB] English (en) , която разполага с бюджет от 40 млн. евро главно за покани за участия в търгове и покани за представяне на предложения.

Рибарство

ЕС предоставя финансиране на риболовната промишленост и крайбрежните общности чрез Европейския фонд за рибарство (ЕФР), управляван от властите във всяка държава-членка.

За повече информация относно управлението на финансирането по линия на ЕФР във вашата страна се свържете с вашите национални органи в областта на рибарството pdf - 147 KB [147 KB] .

За информация относно това кой получава финансиране от ЕС вижте Европейската инициатива за прозрачност.

На правителствата от ЕС е позволено да предоставят субсидии (известни като държавна помощ) на своята риболовна промишленост, ако това не вреди на конкуренцията между държавите от Съюза. Правилата за държавната помощ се прилагат строго.