Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Връзки по темата
Новини
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The EU's General Affairs Council has adopted legislation to improve the planning of maritime activities. The new Maritime Spatial Planning Directive will help Member States develop and coordinate various activities taking place at sea so that they are as efficient and sustainable as possible.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Обществени поръчки и финансиране

Морско дело и рибарство

Европейската комисия редовно публикува покани за участие в търгове, покани за представяне на предложения и за изразяване на интерес за закупуване на стоки и услуги. За повече подробности за обществените поръчки, свързани с морското дело и рибарството, вижте нашите страници относно поканите за участие в търгове и поканите за представяне на предложения.

Вижте също така планираните покани за участие в търгове и покани за представяне на предложения във връзка с морското дело и рибарството в годишната работна програма за обществени поръчки и предоставяне на безвъзмездни средства English (en) .

морско дело

ЕС предоставя финансиране за политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент 1255/2011. Финансирането се извършва чрез работната програма за 2011 и 2012 г. pdf - 115 KB [115 KB] English (en) , която разполага с бюджет от 40 млн. евро главно за покани за участия в търгове и покани за представяне на предложения.

Рибарство

ЕС предоставя финансиране на риболовната промишленост и крайбрежните общности чрез Европейския фонд за рибарство (ЕФР), управляван от властите във всяка държава-членка.

За повече информация относно управлението на финансирането по линия на ЕФР във вашата страна се свържете с вашите национални органи в областта на рибарството pdf - 147 KB [147 KB] .

За информация относно това кой получава финансиране от ЕС вижте Европейската инициатива за прозрачност.

На правителствата от ЕС е позволено да предоставят субсидии (известни като държавна помощ) на своята риболовна промишленост, ако това не вреди на конкуренцията между държавите от Съюза. Правилата за държавната помощ се прилагат строго.