Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
Advertising fish products from the EU in the rest of the world has never been easier. Beside the promotional measures contemplated by the European Maritime and Fisheries Fund, new funds are being released to producer organisations, trade organisations and public bodies to sponsor their products and disseminate information abroad on the goodness of European fisheries products, both wild and farmed. Campaigns need to include at least another European food product, and products will feature the label: Enjoy, it's from Europe". Calls to be launched early in 2016.
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. In this context a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established under the EU-Mauritania SFPA in order to ensure that management measures are based on the best scientific advice available.
The Commission has proposed fishing opportunities for 2016 for the Black Sea.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Στην παρούσα σελίδα δημοσιεύονται όλες οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Γι αυτό σας συνιστούμε να επισκέφτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα εάν σχεδιάζετε να συμμετάσχετε σε σχετικές διαδικασίες.

Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν λάβουν υπόψη τους προσθήκες ή διορθώσεις που έχουν δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη ΕφημερίδαΑριθμός αναφοράς και τίτλοςΠροθεσμία υποβολής προσφορών

28/07/2015

EASME/EMFF/2015/018

Support to the development of a maritime strategy in the western Mediterranean sub-sea basin

CLOSED

24/07/2015

EASME/EMFF/2015/015

Assistance mechanism for the Atlantic action plan

CLOSED

16/07/2015

MARE/2014/45 English (en)

Study on the establishment of a framework for processing maritime economic data in Europe

CLOSED

03/07/2015

EASME/EMFF/2015/014

Study on mitigation measures to minimise seabird bycatch in gillnet fisheries

CLOSED

13/06/2015

EASME/EMFF/2015/011

Ingestion and safe-keeping of marine data

CLOSED

03/06/2015

MARE/2014/44 English (en)

Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

CLOSED

28/05/2015

EASME/EMFF/2015/010

Tagging study to determine mortality sources on cod in the Irish Sea

CLOSED

31/12/2014

MARE/2014/40 English (en)

Study on international best practices for cross-border maritime spatial planning

CLOSED

19/12/2014

MARE/2014/29 English (en)

Contract for the provision of networking services in support of the European Fisheries Areas Network 2014-2020 - FARNET

CLOSED

05/11/2014

MARE/2014/02 English (en)

Contract for the provision of services in support of fisheries and aquaculture monitoring and evaluation under the EMFF 2014–2020 - FAME

CLOSED

03/10/2014

MARE/2014/28 English (en)

Study on the implementation of the landing obligation in the Black Sea

CLOSED

03/10/2014

MARE/2014/27 English (en)

Study on the evaluation of specific management scenarios for the preparation of multiannual management plans in the Mediterranean and the Black Sea

CLOSED

09/08/2014

MARE/2014/25 English (en)

Study on approaches for data-poor stocks in mixed fisheries

CLOSED

09/08/2014

MARE/2014/23 English (en)

Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

CLOSED

09/08/2014

MARE/2014/12 English (en)

Supporting Services to Ocean Energy Forum

CLOSED

09/08/2014

MARE/2014/10 English (en)

Coastal Mapping

CLOSED

09/08/2014

MARE/2014/09 English (en)

Sea-basin checkpoints

CLOSED

30/07/2014

MARE/2014/15 English (en)

Framework contract for the organisation of conferences, workshops, seminars and other events on the Common Fisheries Policy, the Integrated Maritime Policy and the European Maritime and Fisheries Fund

CLOSED

30/07/2014

MARE/2014/14 English (en)

European market observatory for fisheries and aquaculture products (Eumofa)

CLOSED

08/11/2013

MARE/2013/04 English (en)

Establishment of a single information system for commercial designations for fishery and aquaculture products

CLOSED

09/10/2013

MARE/2013/11 English (en)

Assistance mechanism for the Atlantic Action Plan

CLOSED

24/01/2012

MARE/2012/22 English (en)

Studies for carrying out the Common Fisheries Policy

CLOSED

19/12/2012

MARE/2012/21 English (en)

Scientific advice for Fisheries Beyond EU Waters

CLOSED

07/11/2012

MARE/2012/15 English (en)

Secretariat for European Marine Observation and Data Network (EMODnet)

CLOSED

07/07/2012

MARE/2012/14 English (en)

European market observatory for fisheries and aquaculture products

CLOSED

04/07/2012

MARE/2012/12 English (en)

Information and communication activities relating to the European Union's Integrated Maritime Policy (IMP) and to the Common Fisheries Policy (CFP)

CLOSED

31/05/2012

MARE/2012/11 English (en)

Growth and innovation in ocean economy - Gaps and priorities in sea basin observation and data

CLOSED

22/05/2012

MARE/2012/10 English (en)

Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping

CLOSED

16/05/2012

MARE/2012/07 English (en)

Framework contract for support to the implementation of the integrated maritime policy of the EU

CLOSED

07/04/2012

MARE/2012/02 English (en)

Study on stomach content of fish to support the assessment of good environmental status of marine food webs and the prediction of MSY after stock restoration

CLOSED

30/03/2012

MARE/2012/06 English (en)

Framework Contract for Identifying and Supporting Blue Growth Projects in Emerging Sectors

CLOSED

Archive English (en)

Contracts awarded

Financial Transparency System (FTS)

Annual list of contractors for contracts of a value > EUR 25 000 and = EUR 60 000

2011 pdf - 47 KB [47 KB]

2010 pdf - 43 KB [43 KB]

2009 pdf - 43 KB [43 KB]

Annual list of specific contracts based on a framework contract

2011 pdf - 42 KB [42 KB]

2010 pdf - 52 KB [52 KB]

2009 pdf - 63 KB [63 KB]