Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. Για άλλους τομείς πολιτικής, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες για τις συμβάσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ .

Ημερομηνία δημοσίευσης σε αυτόν τον δικτυακό τόποΑριθμός αναφοράς και τίτλοςΠροθεσμία υποβολής προτάσεων

31/03/2016

EASME/EMFF/2016/1.2.1.3

Blue Technology - transfer of innovative solutions to sea basin economies

30/09/2016
01/03/2016

EASME/EMFF/2016/1.2.1.4

Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges

CLOSED
01/03/2016 EASME/EMFF/2016/1.2.1.2

Blue Careers in Europe
CLOSED
14/01/2016

EASME/EMFF/2015/1.2.1.3

Projects on Maritime Spatial Planning (MSP)

CLOSED
22/12/2015

EASME/EMFF/2015/1.2.1.5

ICT interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

CLOSED
02/12/2015 EASME/EMFF/2015/1.2.1.8

Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage
CLOSED
04/09/2015 EASME/EMFF/2015/1.2.1.7

Projects in the context of the Integrated Maritime Policy in the Black Sea and/or Mediterranean Sea regions
CLOSED
24/07/2015 MARE/2014/04 English (en)

Support measures for small-scale fishing

CLOSED
24/07/2015 MARE/2014/41 English (en)

Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in EU Mediterranean waters

CLOSED
10/07/2015 MARE/2015/06 English (en)

Development of innovative, low-impact offshore fishing practices for small-scale vessels in outermost regions

CLOSED
29/06/2015 MARE/2014/46 English (en)

Action on Maritime Spatial Planning in the Northern European Atlantic

CLOSED
18/12/2014 MARE/2014/26 English (en)

Interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

CLOSED
03/11/2014 MARE/2014/24 English (en)

Guardians of the sea

CLOSED
29/10/2014 MARE/2014/19 English (en)

Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

CLOSED
05/08/2014 MARE/2014/22 English (en)

Projects on Maritime Spatial Planning

CLOSED
26/07/2013 MARE/2013/09 English (en)

Preparatory Action "Guardians of the Sea"

CLOSED
14/12/2012 MARE/2012/25 English (en)

Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea

CLOSED
05/12/2012 MARE/2012/24 English (en)

Tools for a common governance and sustainable fisheries management:
fostering collaborative research between scientists and stakeholders

CLOSED
03/08/2012 MARE/2012/17 English (en)

Test project on cooperation in execution of various maritime functionalities at sub-regional or sea-basin level in the field of integrated maritime surveillance (cooperation project)

CLOSED
26/03/2012 MARE/2012/08 English (en)

Project on Maritime Spatial Planning in the Atlantic, including Celtic Sea and
Bay of Biscay

CLOSED

Archive English (en)

List of beneficiaries

Grants awarded in the field of maritime affairs and fisheries

Financial Transparency System (FTS)

2011 pdf - 21 KB [21 KB]

2010 pdf - 23 KB [23 KB]

2009 pdf - 24 KB [24 KB]