Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.
What can EU funding do to foster jobs and growth in the maritime economy? Register now for our "Blue Invest" conference to find out!
The European Commission has adopted investment packages for the maritime, fisheries and aquaculture sectors of Denmark (267.6m, including 208.4 m of EU funds), Estonia (129.6m, including 101m of EU funds), Germany (284.6 m, including 219.6 m of EU funds) and Sweden (172.9m, including 120.2 of EU funds). The investment is available for the period 2014-2020.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. Για άλλους τομείς πολιτικής, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες για τις συμβάσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ .

Ημερομηνία δημοσίευσης σε αυτόν τον δικτυακό τόποΑριθμός αναφοράς και τίτλοςΠροθεσμία υποβολής προτάσεων

24/07/2015 MARE/2014/04 English (en)

Support measures for small-scale fishing

30/09/2015
24/07/2015 MARE/2014/41 English (en)

Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in EU Mediterranean waters

08/10/2015
10/07/2015 MARE/2015/06 English (en)

Development of innovative, low-impact offshore fishing practices for small-scale vessels in outermost regions

30/10/2015
29/06/2015 MARE/2014/46 English (en)

Action on Maritime Spatial Planning in the Northern European Atlantic

10/09/2015
18/12/2014 MARE/2014/26 English (en)

Interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

CLOSED
03/11/2014 MARE/2014/24 English (en)

Guardians of the sea

CLOSED
29/10/2014 MARE/2014/19 English (en)

Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

CLOSED
05/08/2014 MARE/2014/22 English (en)

Projects on Maritime Spatial Planning

CLOSED
26/07/2013 MARE/2013/09 English (en)

Preparatory Action "Guardians of the Sea"

CLOSED
14/12/2012 MARE/2012/25 English (en)

Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea

CLOSED
05/12/2012 MARE/2012/24 English (en)

Tools for a common governance and sustainable fisheries management:
fostering collaborative research between scientists and stakeholders

CLOSED
03/08/2012 MARE/2012/17 English (en)

Test project on cooperation in execution of various maritime functionalities at sub-regional or sea-basin level in the field of integrated maritime surveillance (cooperation project)

CLOSED
26/03/2012 MARE/2012/08 English (en)

Project on Maritime Spatial Planning in the Atlantic, including Celtic Sea and
Bay of Biscay

CLOSED

Archive English (en)

List of beneficiaries

Grants awarded in the field of maritime affairs and fisheries

Financial Transparency System (FTS)

2011 pdf - 21 KB [21 KB]

2010 pdf - 23 KB [23 KB]

2009 pdf - 24 KB [24 KB]