Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. Για άλλους τομείς πολιτικής, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες για τις συμβάσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ .

Ημερομηνία δημοσίευσης σε αυτόν τον δικτυακό τόποΑριθμός αναφοράς και τίτλοςΠροθεσμία υποβολής προτάσεων

05/08/2014

MARE/2014/22 English (en)

Projects on Maritime Spatial Planning

14/11/2014
26/07/2013

MARE/2013/09 English (en)

Preparatory Action "Guardians of the Sea"

CLOSED
14/12/2012

MARE/2012/25 English (en)

Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea

CLOSED
05/12/2012

MARE/2012/24 English (en)

Tools for a common governance and sustainable fisheries management:
fostering collaborative research between scientists and stakeholders

CLOSED
03/08/2012 MARE/2012/17 English (en)

Test project on cooperation in execution of various maritime functionalities at sub-regional or sea-basin level in the field of integrated maritime surveillance (cooperation project)

CLOSED
26/03/2012 MARE/2012/08 English (en)

Project on Maritime Spatial Planning in the Atlantic, including Celtic Sea and
Bay of Biscay

CLOSED

Archive English (en)

List of beneficiaries

Grants awarded in the field of maritime affairs and fisheries

Financial Transparency System (FTS)

2011 pdf - 21 KB [21 KB]

2010 pdf - 23 KB [23 KB]

2009 pdf - 24 KB [24 KB]