Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Zoeken
Links
Nieuws
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The EU's General Affairs Council has adopted legislation to improve the planning of maritime activities. The new Maritime Spatial Planning Directive will help Member States develop and coordinate various activities taking place at sea so that they are as efficient and sustainable as possible.

Staatssteunregelingen in de visserijsector

Openbare raadpleging

Titel

Raadpleging over staatssteunregelingen in de visserijsector

Beleidsterreinen

Visserij en aquacultuur

Doelgroepen

Burgers, instellingen, overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en anderen met belangstelling voor staatssteun in de visserij- en aquacultuursector.

Raadplegingsperiode

Van 25.03.2013 tot 17.06.2013

Doel van de raadpleging

Het doel van deze raadpleging was te peilen naar de mening van burgers en belanghebbenden over de mogelijke herziening van twee verordeningen:

  • Verordening (EG) nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004 (de "de-minimisverordening")
  • Verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten (de "groepsvrijstellingsverordening")

Ook wilde de Commissie te weten komen welke ervaringen nationale instanties en belanghebbenden hebben opgedaan bij de toepassing van beide verordeningen.

De herziening maakt deel uit van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) waarover de Commissie momenteel met haar medewetgevers onderhandelt. De specifieke staatssteunregelingen voor de visserijsector moeten worden herzien, zodat er ook rekening wordt gehouden met de prioriteiten en doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.
De herziening sluit ook aan bij het initiatief van de Europese Commissie voor modernisering van de staatssteun.

Om zoveel mogelijk reacties te kunnen verzamelen, waren er twee vragenlijsten: een algemene voor het grote publiek en een meer specifieke voor overheidsinstanties en organisaties.

Meer informatie over de herziening is te vinden in de roadmaps bij dit initiatief.

Raadplegingsdocumenten

Referentiedocumenten

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina's:

Contactgegevens

Bevoegde dienst
Europese Commissie, directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij, eenheid F4, Juridische aangelegenheden

E-mail
MARE-AIDESDETAT@ec.europa.eu

Postadres
Europese Commissie
Directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij
Eenheid F4, Juridische aangelegenheden
B-1049 Brussel
België

Aantal reacties op deze raadpleging

16

Bekijk de reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Reacties bekijken English (en)

Resultaten van de raadpleging en follow-up

In het licht van de ontvangen reacties en rekening houdend met het resultaat van de lopende effectbeoordeling, zal de Commissie voorstellen doen om de huidige voorschriften te herzien.

Bescherming van persoonsgegevens

Speciale privacyverklaring pdf - 52 KB [52 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) português (pt)