Menü

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Keresés
  Szabad szöveg alapján
Related content
Hírek
Framework contract for the organisation of conferences, workshops, seminars and other events on the Common Fisheries Policy, the Integrated Maritime Policy and the European Maritime and Fisheries Fund
European market observatory for fisheries and aquaculture products (EUMOFA)

Konzultáció az érdekelt felekkel a tengerfenéki bányászatról

Nyilvános konzultáció

Szakpolitikai terület

Integrált tengerpolitika

Célcsoportok

A konzultációban a tengerfenéki bányászatban érintett hatóságok, polgárok, vállalkozások és szervezetek részvételére számítunk.

A konzultáció időtartama

2014.03.17-től 2014.06.20-ig

Mi a konzultáció célja?

Megállapítások

 • A vízalatti technológia kínálta lehetőségek gyors ütemben bővülnek.
 • Kérdésessé vált, hogy az ipari alapanyagok utánpótlása hosszú távon fenntartható-e.

Lehetséges következmények

 • Várhatóan nőni fog a – jelenleg főként a tengerek és óceánok sekély vízű területeit érintő – kitermelési tevékenységek intenzitása.
 • Meg fognak indulni a mélytengeri bányászati tevékenységek.

A konzultáció célja

A konzultációt a Bizottság azért indította, hogy az uniós álláspont kialakításának elősegítése céljából begyűjtse az érdekelt felek véleményét a témában.

A tengerfenéki bányászatról

Napjainkban a kereskedelmi célú tengerfenéki bányászat a sekélyebb vizű területekre korlátozódik.

 • E tevékenység döntő részben tengeri üledékek – homok és kavics – kitermeléséből áll, és építőipari célokat vagy a partszakaszok, parti fövenyek kiépítését szolgálja.
 • A sekély, maximum 500 méteres mélységű vizekben emellett többek között ón, foszfátok, vasérc és gyémántok kitermelése is folyik.

A tengerfenéki bányászat egyebek mellett fenékkotrási és vákuumszivattyús technológiákkal és távirányítású járművekkel folyik.

A tengerfenék mélyebben fekvő területeinek kiaknázása már az 1960-as években felmerült, de kereskedelmi célú bányászati tevékenység egyelőre nem indult meg. Az elmúlt évtizedben azonban felélénkült az érdeklődés iránta. A tenger felszínén lebegő platformról irányított mélytengeri kitermelési műveletek célkeresztjében az üledékek négy tágabb kategóriája áll:

 • a mangánrögök;
 • a polimetallikus szulfidok;
 • a kobaltban gazdag talajrétegek; és
 • a ritkaföldfémekben gazdag mélytengeri üledékek.

A tengerfenéki bányászat jogszabályi kereteit az határozza meg, hogy a tevékenység egy szuverén állam felségvizein belül vagy kívül (nemzetközi vizeken) zajlik-e.

Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) értelmében a parti államok kizárólagos joga felkutatni a felségterületükhez tartozó kontinentális talapzatot, és kiaknázni annak természeti forrásait, így az ásványi erőforrásokat is. A kérdéses területeken folytatott bányászati tevékenységek az adott állam saját joghatósága alá tartoznak. Az Unió tagállamai esetében a jogi keretek uniós szintű kötelezettségeket is magukban foglalnak; ilyen például a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv.

Ha a tengerfenéki bányászati műveletek helyszíne a nemzetközi tengerfenék („körzet”: a nemzeti joghatóság határain túli tengerfenék, óceánfenék, és az alattuk lévő altalaj [UNCLOS, 1. cikk]), azok engedélyezése az ENSZ 1982-es Tengerjogi Egyezménye alapján létrehozott kormányközi testület, a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság hatáskörébe tartozik. E hatóság szervezi és ellenőrzi a Körzetben folytatott tevékenységeket, különös tekintettel a körzet erőforrásainak kezelésére, a tengerfenéki bányászat szabályozására, valamint a tengeri környezet védelmére.

Hogyan vehet részt a konzultációban?

Kérjük, a konzultációs kérdőíven jelezze részvételi szándékát.

A konzultáció a kitermelési tevékenységek következő kategóriáit különbözteti meg:

 • sekély vízi üledékkitermelés;
 • viszonylag nagy értéket képviselő, sekély vizű területeken található nyersanyagok (arany, gyémánt, nehézfémek, vasérc) kinyerése;
 • mélytengeri bányászat (értékes fémek és ásványok).

Előfordulhat, hogy egyes kérdésekre nem tud választ adni, vagy nem vonatkoznak Önre. Ez esetben válassza a „Nincs véleményem” lehetőséget, és lépjen tovább a következő kérdésre. A kérdések többségükben feleletválasztós típusúak, de szükség esetén lehetőség van részletesebb kifejtésre is. Minél részletesebb észrevételekkel szolgál, annál nagyobb hasznát tudjuk venni az Ön által kitöltött kérdőívnek.

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot pdf - 82 KB [82 KB] English (en) , amelyben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

Referenciadokumentum

Bővebb információk találhatók az alábbi weboldalakon:

Elérhetőség

Felelős szervezeti egység
Európai Bizottság, Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság, C1. egység, Atlanti-óceán, legkülső régiók és Jeges-tenger

E-mail cím
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postacím
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Unit C1, Maritime policy Atlantic, outermost regions and Arctic
B-1049 Brussels
Belgium

Beérkezett hozzászólások száma

Még nem áll rendelkezésre

Hozzászólások megtekintése

Az átláthatóság (a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása) érdekében felkérjük a szervezeteket, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban és fogadják el annak magatartási kódexét.

A konzultáció eredménye és a további lépések

A Bizottság szakszolgálatai a beérkezett válaszokat kielemzik, és a válaszokat az elemzés eredményével együtt nyilvánosságra hozzák. A válaszadók nevét és elérhetőségeit a Bizottság bizalmasan kezeli, függetlenül attól, hogy magánszemélyről vagy szervezetről van-e szó.

A személyes adatok védelme

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat pdf - 82 KB [82 KB] English (en)