Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Savjetovanje s dionicima o podmorskom rudarstvu

Javno savjetovanje

Područja politike

Integrirana pomorska politika

Ciljne skupine

Javna nadležna tijela, građani, poduzeća i organizacije koje se bave podmorskim rudarstvom pozvani su da daju svoj doprinos ovom savjetovanju.

Trajanje savjetovanja

Od 17.3.2014. do 20.6.2014.

Čemu služi ovo savjetovanje?

Opažanja

 • Brzo širenje sposobnosti podvodne tehnologije
 • Zabrinutost u vezi s održivom opskrbom sirovinama za industriju

Moguće posljedice

 • Broj postojećih aktivnosti vađenja iz mora i oceana, uglavnom u plitkim vodama, mogao bi se povećati
 • Rudarske aktivnosti u dubljim vodama mogle bi početi

Cilj savjetovanja

Cilj savjetovanja je prikupljanje mišljenja o razvoju događaja kako bi se EU-u pomoglo da zauzme svoje stajalište.

O podmorskom rudarenju

Današnje operacije podmorskog rudarenja u komercijalne svrhe ograničene su na plitke vode.

 • Većinom je riječ o vađenju agregata – pijeska i šljunka – za građevinsku industriju i za održavanje plaža.
 • Ostali materijali koji se vade iz plitkih voda do 500 metara dubine su kositar, fosfati, željezna ruda i dijamanti.

Tehnologije koje se upotrebljavaju su jaružalo, vakuumske crpke i vozila na daljinsko upravljanje.

Duboko podmorsko rudarenje pobuđuje interes od 1960-ih, no komercijalne rudarske aktivnosti još nisu započele. Međutim, tijekom prošlog desetljeća povećao se interes. Operacijama bi se upravljalo s plutajuće platforme na površini mora te bi one bile usmjerene na jednu od četiri široke skupine ležišta:

 • polimetalne nodule;
 • polimetalne sulfide;
 • kore bogate kobaltom
 • dubokomorski sedimenti bogati rijetkim zemnim elementima

Propisi kojima se uređuju te aktivnosti ovise o tome odvijaju li se one unutar ili izvan voda pod nadležnošću suverene države.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu more, država ima isključiva suverena prava na istraživanje vlastitog epikontinentalnog pojasa i iskorištavanje prirodnih resursa, uključujući i mineralne resurse iz njega. Rudarske aktivnosti u ovom području podliježu domaćem zakonodavstvu te zemlje. Za države članice EU-a, to zakonodavstvo može uključivati obveze dogovorene na razini EU-a, poput Direktive o procjeni utjecaja na okoliš.

Operacije dubokomorskog rudarenja mogu se izvoditi na međunarodnom morskom dnu („Područje” koje predstavlja dno mora i oceana i njihovo podzemlje izvan granica nacionalne nadležnosti [članak 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora]), za koje je potrebna dozvola Međunarodne vlasti za morsko dno, međuvladinog tijela utemeljenog Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. godine, sa zaduženjem da organizira i nadzire aktivnosti na Području, posebno s ciljem upravljanja resursima Područja, da regulira podmorsko rudarstvo i osigurava zaštitu morskog okoliša na Području u vezi s tim aktivnostima.

Kako podnijeti svoj doprinos

Koristite ovaj obrazac za savjetovanje.

U savjetovanju se razlikuju sljedeći razredi vađenja:

 • rudarenje agregata u plitkim vodama;
 • rudarenje materijala veće vrijednosti u plitkim vodama (zlato, dijamanti, teški minerali, željezna ruda);
 • dubokomorsko rudarenje (metali velike vrijednosti, minerali).

Prepoznajemo da postoje određena pitanja s kojima možda niste upoznati ili koja za Vas nisu relevantna. U tom slučaju, označite mogućnosti „nemam mišljenje” i prijeđite na iduće pitanje. Pitanja obično nude višestruki izbor, ali omogućeno Vam je da unesete dodatna objašnjenja ako želite. Zapravo, čim više objašnjenja unesete, tim će Vaše sudjelovanje biti korisnije.

Važno je pročitati izjavu o zaštiti osobnih podataka pdf - 82 KB [82 KB] English (en) koja sadrži informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i doprinosu.

Referentni dokumenti

Dodatne informacije možete naći na sljedećim stranicama:

Podaci za kontakt

Nadležna služba
Europska komisija, Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo, Odjel C1, Pomorska politika za Atlantik, najudaljenije regije i Arktik

Adresa e-pošte
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštanska adresa
Europska komisija
Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo
Odjel C1, Pomorska politika za Atlantik, najudaljenije regije i Arktik
B-1049 Bruxelles
Belgija

Broj odgovora primljenih u okviru savjetovanja

Još nije dostupno

Primljeni doprinosi

U cilju transparentnosti, organizacije su pozvane da upisom u Registar za transparentnost i potpisivanjem njegova Kodeksa ponašanja stave na raspolaganje javnosti relevantne informacije o sebi.

Ishod savjetovanja i sljedeći koraci

Službe Komisije objavit će cjelovit skup odgovora na postupak savjetovanja kao i njihovu analizu. Imena i podaci za kontakt ispitanika, bez obzira odgovara li ispitanik kao pojedinac ili u ime organizacije, neće se otkriti.

Zaštita osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka pdf - 82 KB [82 KB] English (en)