Menüü

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Otsing
  Vaba tekst
Kontekst
Uudised
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.

Konsulteerimine sidusrühmadega meremaardlate kaevandamise teemal

Avalik konsultatsioon

Poliitikavaldkonnad

Integreeritud merenduspoliitika

Sihtrühmad

Konsultatsioonis on oodatud osalema meremaardlate kaevandamisega seotud ametiasutused, kodanikud, ettevõtjad ja organisatsioonid.

Konsultatsiooni kestus

17.3.201420.6.2014

Milleks konsultatsioon korraldatakse?

Praegune olukord

 • Veealuse tehnoloogia kiire areng
 • Mure tööstuse toorainega varustatuse pärast

Võimalikud tagajärjed

 • Praegune kaevandamine meredest ja ookeanidest (peamiselt madalas vees) võib suureneda
 • Allveekaevandamine süvameres võib alata

Konsultatsiooni eesmärk

Käesoleva konsultatsiooni eesmärgiks on koguda arvamusi nimetatud arengusuundade kohta, et aidata ELil kujundada välja oma seisukohad.

Meremaardlate kaevandamine

Kaubanduslik meremaardlate kaevandamine toimub praegu üksnes madalas vees (veealune kaevandamine).

 • Enamasti on tegemist ehitusmaavarade (liiv ja kruus) kaevandamisega ehitustööstuse ja randade taastamise tarbeks.
 • Muud madalas vees (kuni umbes 500 meetri sügavuselt) kaevandatavad materjalid on tina, fosfaadid, rauamaak ja teemandid.

Kasutatavad tehnoloogiad hõlmavad veelaust kaevandamist, vaakumpumpasid, kaugjuhitavaid sõidukeid.

Huvi allveekaevandamise vastu süvameres tekkis 1960ndatel aastatel, kuid kaubanduslikku kaevandamist ei ole siiani veel alustatud. Viimasel kümnendil on huvi aga suurenenud. Tegevust kontrollitaks ujuvplatvormilt ning kaevandamine keskenduks ühele neljast laiast maardlate liigist:

 • polümetallide mugulad
 • polümetallilised sulfiidid
 • koobalti koorikud
 • haruldased muldmetallide rikkad süvameresetted

Sellist kaevandustegevust reguleerivad eeskirjad sõltuvad sellest, kas kaevandamine toimub mõne suveräänse riigi jurisdiktsiooni all olevates vetes või neist väljaspool.

ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt on riigil suveräänne õigus uurida ja kasutada mandrilava loodusvarasid, sh maavarasid. Selle ala piires toimuva kaevandustegevuse suhtes kohaldatakse siseriiklikke õigusakte. ELi liikmesriikide puhul võivad need õigusaktid hõlmata ELi tasandil kokku lepitud kohustusi (nt keskkonnamõju hindamise direktiiv).

Allveekaevandamine võib toimuda ka rahvusvahelises süvamerepõhjas (merede ja ookeanide põhi ja selle all olev maapõu, mis jääb väljapoole riikide jurisdiktsiooni [ÜRO mereõiguse konventsiooni artikkel 1]). Selleks on vaja 1982. aasta ÜRO mereõiguse konventsiooniga loodud Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni väljastatud litsentsi. Asjaomasel organisatsioonil on volitused korraldada ja kontrollida süvamerepõhjas toimuvat tegevust, esmajoones süvamerepõhja loodusvarade majandamise eesmärgil; reguleerida merepõhjas kaevandamist ning tagada sellega seoses merekeskkonna kaitse süvamerepõhjas.

Kuidas esitada oma seisukohti?

Kasutage konsultatsiooni vormi.

Konsultatsioonis käsitletakse järgmisi kaevandamise liike:

 • ehitusmaavarade veealune kaevandamine;
 • väärismaarete veealune kaevandamine (kuld, teemandid, rasked mineraalid, rauamaak);
 • allveekaevandamine süvameres (väärtuslikud metallid ja mineraalid).

Me mõistame, et kõik küsimused ei pruugi olla Teie jaoks asjakohased. Sellisel juhul valige „Arvamus puudub” ning minge edasi järgmise küsimuse juurde. Küsimused on enamasti valikvastustega, kuid Teil on võimalus esitada täiendavaid selgitusi. Mida rohkem Te oma vastuseid selgitate, seda kasulikumad need on.

Oluline on tutvuda kõnelause konsultatsiooniga seotud isikuandmete kaitse põhimõtetega pdf - 82 KB [82 KB] English (en) , milles selgitatakse, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Viitedokumendid

Lisateavet leiate järgmistelt lehekülgedelt:

Kontaktandmed

Vastutav talitus
Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi üksus C1 „Merenduspoliitika – Atlandi ookean, äärepoolseimad piirkonnad ja Arktika”

E-post
MARE-C1-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postiaadress
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
Unit C1, Maritime policy Atlantic, outermost regions and Arctic
B-1049 Brussels
Belgium

Konsultatsiooni käigus laekunud vastuste arv

Ei ole veel saadaval

Vaadake laekunud vastuseid

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada enda kohta asjakohane teave, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Komisjoni talitused avaldavad kõik konsultatsiooni käigus laekunud vastused ning nende analüüsi. Nii üksikisikute kui ka organisatsiooni nimel vastanute nimesid ja kontaktandmeid ei avaldata.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse põhimõtted pdf - 82 KB [82 KB] English (en)