Nabídka

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Union participated in the third round of international negotiations on measures to prevent unregulated fishing in the Arctic high seas. The meeting took place between 29 November and 1 December 2016 in Tórshavn on the Faroe Islands.
Rarotonga, 30/11/2016 - The EU and the Cook Islands have agreed on all the elements of their brand-new Sustainable Fisheries Partnership Agreement, giving the go ahead to fishing operations for EU vessels.
A sustainable future for the world's oceans will require the full backing of the business community. This was the main message shared by João Aguiar Machado, Director-General of the European Commission's department for Maritime Affairs and Fisheries, at the Sustainable Ocean Summit in Rotterdam.

Konzultace

Evropská komise se v rámci veřejných konzultací ptá občanů a zainteresovaných stran na jejich názor na danou problematiku a ten pak zpravidla zohlední při vypracovávání svých politik a právních předpisů.

V této části internetových stránek se můžete dozvědět více o právě probíhajících veřejných konzultacích v oblasti námořních záležitostí a rybolovu. Rovněž se můžete seznámit s výsledky minulých konzultací, tedy s příspěvky účastníků konzultace, i s kroky, které byly následně podniknuty.

Přehled všech veřejných konzultací, které Evropská komise vyhlásila, můžete nalézt na internetových stránkách „Váš hlas v Evropě“.