Nabídka

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Commission has adopted a key investment package for the Romanian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 224 million EUR available for the period 2014-2020 include more than 168 million EUR of EU funds.
The European Commission has adopted a key investment package for the Italian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 978m EUR available for the period 2014-2020 include more than 537m EUR from the European Maritime and Fisheries Fund.
After Sweden (last March) and Finland (May), the Commission has adopted an Action Plan with Lithuania on 26 November to further improve the control of Baltic fisheries.

Konzultace

Evropská komise se v rámci veřejných konzultací ptá občanů a zainteresovaných stran na jejich názor na danou problematiku a ten pak zpravidla zohlední při vypracovávání svých politik a právních předpisů.

V této části internetových stránek se můžete dozvědět více o právě probíhajících veřejných konzultacích v oblasti námořních záležitostí a rybolovu. Rovněž se můžete seznámit s výsledky minulých konzultací, tedy s příspěvky účastníků konzultace, i s kroky, které byly následně podniknuty.

Přehled všech veřejných konzultací, které Evropská komise vyhlásila, můžete nalézt na internetových stránkách „Váš hlas v Evropě“.