Nabídka

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).
Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)

Konzultace

Evropská komise se v rámci veřejných konzultací ptá občanů a zainteresovaných stran na jejich názor na danou problematiku a ten pak zpravidla zohlední při vypracovávání svých politik a právních předpisů.

V této části internetových stránek se můžete dozvědět více o právě probíhajících veřejných konzultacích v oblasti námořních záležitostí a rybolovu. Rovněž se můžete seznámit s výsledky minulých konzultací, tedy s příspěvky účastníků konzultace, i s kroky, které byly následně podniknuty.

Přehled všech veřejných konzultací, které Evropská komise vyhlásila, můžete nalézt na internetových stránkách „Váš hlas v Evropě“.