INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Haku
    Vapaa tekstihaku
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Lisää tästä aiheesta
Uutiset

The Annual Economic Reports (AER) on the fishing fleet, aquaculture and fish processing sectors provide a comprehensive overview of the structure and economic performance of the EU fisheries sector and highlight key trends, based on data obtained from the latest DCF data calls, Eurostat and the EU fishing fleet register.

The European Fisheries Control Agency organised a seminar which was hosted by Croatia in Dubrovnik on January 15th and 16th 2014.
A Stakeholder Conference on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region, jointly organised by the European Commission and the Hellenic Presidency of the Council of the European Union, will take place at the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece, on 6-7 February 2014. Registration is now open. Deadline: 20 January 2014

Kysely Euroopan meriatlaksesta

Otsikko

Kysely Euroopan meriatlaksesta

Politiikan ala(t)

Meri- ja kalastusasiat

Kohderyhmä(t)

Jäsenvaltiot, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, kansainväliset organisaatiot, kansalaisjärjestöt, julkiset organisaatiot, yritykset, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja suuri yleisö

Kuulemisen kesto

10.5.2010–31.8.2010

Kuulemisen tavoite

Euroopan meriatlas on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita merenelämästä ja yhteisistä meristämme. Meriatlaksen tavoitteena on lisätä tietoa Euroopan meristä ja EU:n yhdennetystä meripolitiikasta. Siinä esitellään monia erilaisia meriin liittyviä aiheita.

Kyselyn tarkoituksena on saada käsitys Euroopan meriatlasta koskevista eri sidosryhmien näkemyksistä. Lisäksi pyritään keräämään mielipiteitä ja ehdotuksia mahdollisista parannuksista, joita komission olisi tutkittava, jotta meriatlaksesta voitaisiin muokata käyttäjien tarpeita vastaava tehokas väline.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Vastaukset toimitetaan online-kyselylomakkeella.

Kysely tehdään nimettömänä. Kullekin vastaukselle annetaan satunnainen käsittelynumero, eikä vastaajien teknisiä tunnistetietoja kerätä. Rekisterinpitäjä vahvistaa, että edellä olevat tiedot ovat oikeita ja takaa, että kyselyn tuloksia käytetään koosteena, eikä yksittäisiä vastaajia ole mahdollista tunnistaa eri vastausosioissa.

Kyselylomake

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=MARATLAS

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö
Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, yksikkö C.1

Sähköposti
MARE-C1@ec.europa.eu

Postiosoite
European Commission
DG MARE - Unit C.1
Office J79 - 02/23
B-1049 Brussels
Belgium

Kuulemiseen annettujen vastausten lukumäärä

Ei vielä saatavilla.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Ei vielä saatavilla.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Tietosuojaperiaatteet pdf - 33 KB [33 KB]