Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Námorné záležitosti a rybárstvo

Organizačná schéma pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Kto je kto

Európska komisia

Domovská stránka Komisie

Nábor pracovníkov

Stáže

Verejné zákazky

Aktuality
A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.
EUMOFA has moved into a new phase, with the launch of a 24-language user-friendly website that brings updated, reliable and harmonized data on the EU fisheries sector to users, allowing them to browse and extract information on individual products but also by country or by week, month or year.
To manage our EU fisheries well, we need sound data, analysis and advice, both biological and economic. How do we make sure that the data on which we build our fisheries policies and management decisions are timely, accurate and indeed relevant? A European Commission conference, underway in Malta today and tomorrow, is addressing this question by looking into the issues surrounding economic advice in fisheries management.

Naše ciele

Námorné záležitosti a rybárstvo

Cieľom generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo je rozvoj potenciálu európskeho námorného hospodárstva, zabezpečenie stabilných a bezpečných dodávok morských produktov, ochrana morí a rozvoj prosperujúcich pobrežných komunít nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Tieto ciele sa uskutočňujú prostredníctvom vytvárania, rozvoja a implementácie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorá je základným kameňom našej činnosti zameranej na trvalo udržateľné využitie morských zdrojov a podporu integrovaného prístupu ku všetkým námorným politikám.

Viac informácií