Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Námorné záležitosti a rybárstvo

Organizačná schéma pdf - 14 KB [14 KB] English (en) français (fr)

Kto je kto

Európska komisia

Domovská stránka Komisie

Nábor pracovníkov

Stáže

Verejné zákazky

Aktuality
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Naše ciele

Námorné záležitosti a rybárstvo

Cieľom generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo je rozvoj potenciálu európskeho námorného hospodárstva, zabezpečenie stabilných a bezpečných dodávok morských produktov, ochrana morí a rozvoj prosperujúcich pobrežných komunít nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Tieto ciele sa uskutočňujú prostredníctvom vytvárania, rozvoja a implementácie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorá je základným kameňom našej činnosti zameranej na trvalo udržateľné využitie morských zdrojov a podporu integrovaného prístupu ku všetkým námorným politikám.

Viac informácií