Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Námorné záležitosti a rybárstvo

Organizačná schéma pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Kto je kto

Európska komisia

Domovská stránka Komisie

Nábor pracovníkov

Stáže

Verejné zákazky

Aktuality
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Naše ciele

Námorné záležitosti a rybárstvo

Cieľom generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo je rozvoj potenciálu európskeho námorného hospodárstva, zabezpečenie stabilných a bezpečných dodávok morských produktov, ochrana morí a rozvoj prosperujúcich pobrežných komunít nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Tieto ciele sa uskutočňujú prostredníctvom vytvárania, rozvoja a implementácie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorá je základným kameňom našej činnosti zameranej na trvalo udržateľné využitie morských zdrojov a podporu integrovaného prístupu ku všetkým námorným politikám.

Viac informácií