Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Námorné záležitosti a rybárstvo

Organizačná schéma pdf - 68 KB [68 KB] English (en) français (fr)

Kto je kto

Európska komisia

Domovská stránka Komisie

Nábor pracovníkov

Stáže

Verejné zákazky

Aktuality
The European Union participated in the third round of international negotiations on measures to prevent unregulated fishing in the Arctic high seas. The meeting took place between 29 November and 1 December 2016 in Tórshavn on the Faroe Islands.
Rarotonga, 30/11/2016 - The EU and the Cook Islands have agreed on all the elements of their brand-new Sustainable Fisheries Partnership Agreement, giving the go ahead to fishing operations for EU vessels.
A sustainable future for the world's oceans will require the full backing of the business community. This was the main message shared by João Aguiar Machado, Director-General of the European Commission's department for Maritime Affairs and Fisheries, at the Sustainable Ocean Summit in Rotterdam.

Naše ciele

Námorné záležitosti a rybárstvo

Cieľom generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo je rozvoj potenciálu európskeho námorného hospodárstva, zabezpečenie stabilných a bezpečných dodávok morských produktov, ochrana morí a rozvoj prosperujúcich pobrežných komunít nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Tieto ciele sa uskutočňujú prostredníctvom vytvárania, rozvoja a implementácie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorá je základným kameňom našej činnosti zameranej na trvalo udržateľné využitie morských zdrojov a podporu integrovaného prístupu ku všetkým námorným politikám.

Viac informácií