Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji:

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Schemat organizacyjny pdf - 14 KB [14 KB] English (en) français (fr)

Kto jest kim

Komisja Europejska

Główna strona internetowa Komisji

Nabór pracowników

Staże

Zamówienia publiczne

Aktualności
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.
On 26 September, the European Commission organises a seminar where scientists and experts will discuss the state of European fish stocks and the economics of fishing fleets around the EU.
Interested candidates are invited to send an application to the Commission by 15 December 2014.

Opis celów

Gospodarka morska i rybołówstwo

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podejmuje działania na rzecz rozwijania potencjału europejskiej gospodarki morskiej oraz zagwarantowania bezpiecznych i stabilnych dostaw żywności pochodzącej z morza, zrównoważonego rybołówstwa, dobrego stanu mórz i dobrobytu społeczności nadbrzeżnych – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i wdrażaniem wspólnej polityki rybołówstwa, która ma na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i wspieranie zintegrowanego podejścia do wszystkich obszarów polityki morskiej.

Więcej informacji