Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji:

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Schemat organizacyjny pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Kto jest kim

Komisja Europejska

Główna strona internetowa Komisji

Nabór pracowników

Staże

Zamówienia publiczne

Aktualności
Conference report published.
About 60 stakeholders from the North Sea region met on 20 and 21 June in The Hague, Netherlands for a workshop on strategic cooperation on blue growth in the North Sea area, organised by the European Commission.
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Opis celów

Gospodarka morska i rybołówstwo

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podejmuje działania na rzecz rozwijania potencjału europejskiej gospodarki morskiej oraz zagwarantowania bezpiecznych i stabilnych dostaw żywności pochodzącej z morza, zrównoważonego rybołówstwa, dobrego stanu mórz i dobrobytu społeczności nadbrzeżnych – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i wdrażaniem wspólnej polityki rybołówstwa, która ma na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i wspieranie zintegrowanego podejścia do wszystkich obszarów polityki morskiej.

Więcej informacji