Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji:

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Schemat organizacyjny pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Kto jest kim

Komisja Europejska

Główna strona internetowa Komisji

Nabór pracowników

Staże

Zamówienia publiczne

Aktualności
Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015
The European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella welcomed the political agreement that the European Parliament and the Council of the EU have provisionally reached today to ensure the full implementation of the measures adopted by the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
The conference video and report are now available on the FARNET website

Opis celów

Gospodarka morska i rybołówstwo

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podejmuje działania na rzecz rozwijania potencjału europejskiej gospodarki morskiej oraz zagwarantowania bezpiecznych i stabilnych dostaw żywności pochodzącej z morza, zrównoważonego rybołówstwa, dobrego stanu mórz i dobrobytu społeczności nadbrzeżnych – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i wdrażaniem wspólnej polityki rybołówstwa, która ma na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i wspieranie zintegrowanego podejścia do wszystkich obszarów polityki morskiej.

Więcej informacji