Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji:

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Schemat organizacyjny pdf - 14 KB [14 KB] English (en) français (fr)

Kto jest kim

Komisja Europejska

Główna strona internetowa Komisji

Nabór pracowników

Staże

Zamówienia publiczne

Aktualności
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

Opis celów

Gospodarka morska i rybołówstwo

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podejmuje działania na rzecz rozwijania potencjału europejskiej gospodarki morskiej oraz zagwarantowania bezpiecznych i stabilnych dostaw żywności pochodzącej z morza, zrównoważonego rybołówstwa, dobrego stanu mórz i dobrobytu społeczności nadbrzeżnych – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i wdrażaniem wspólnej polityki rybołówstwa, która ma na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i wspieranie zintegrowanego podejścia do wszystkich obszarów polityki morskiej.

Więcej informacji