Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji:

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Schemat organizacyjny pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Kto jest kim

Komisja Europejska

Główna strona internetowa Komisji

Nabór pracowników

Staże

Zamówienia publiczne

Aktualności
Commissioner Karmenu Vella has travelled to Europe's biggest fishing port in Vigo, Spain, this week to mark two important anniversaries on the fisheries calendar: the tenth anniversary of the European Fisheries Control Agency (EFCA) and the 20th anniversary of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mr Vella used his visit to recognise both organisations' achievements in promoting and enforcing sustainable fisheries.
The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.
Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.

Opis celów

Gospodarka morska i rybołówstwo

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podejmuje działania na rzecz rozwijania potencjału europejskiej gospodarki morskiej oraz zagwarantowania bezpiecznych i stabilnych dostaw żywności pochodzącej z morza, zrównoważonego rybołówstwa, dobrego stanu mórz i dobrobytu społeczności nadbrzeżnych – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i wdrażaniem wspólnej polityki rybołówstwa, która ma na celu zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych i wspieranie zintegrowanego podejścia do wszystkich obszarów polityki morskiej.

Więcej informacji