Izvēlne

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Jūrlietas un zivsaimniecība

Organizācijas struktūra pdf - 14 KB [14 KB] English (en) français (fr)

Komisijas katalogs

Eiropas Komisija

Komisijas sākumlapa

Pieņemšana darbā

Prakses iespējas

Publiskais iepirkums

Jaunumi
The European Commission is inviting stakeholders to share their practical knowledge and ideas for projects to implement the Atlantic Action Plan at the Stakeholder Platform conference to be held on 2 December 2014 in Porto, Portugal. The dadline for submission is 24 October 2014.
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.

Pamatuzdevumi

Jūrlietas un zivsaimniecība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts darbojas, lai izvērstu Eiropas jūrsaimniecības potenciālu un gādātu par drošu un stabilu apgādi ar jūras produktiem, nodrošinātu zvejas ilgtspēju, veselīgu jūras vidi un uzplaukumu piekrastes kopienās, šādi rūpējoties par pašreizējo un turpmāko Eiropas iedzīvotāju paaudžu labklājību.

Šajā darbā ietilpst kopējās zivsaimniecības politikas formulēšana, izstrāde un īstenošana. Šī politika ir stūrakmens mūsu darbā, lai panāktu zivju resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Mēs arī veicinām integrētu pieeju visā jūrlietu politikā.

Plašāka informācija