Izvēlne

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Jūrlietas un zivsaimniecība

Organizācijas struktūra pdf - 67 KB [67 KB] English (en) français (fr)

Komisijas katalogs

Eiropas Komisija

Komisijas sākumlapa

Pieņemšana darbā

Prakses iespējas

Publiskais iepirkums

Jaunumi
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).

Pamatuzdevumi

Jūrlietas un zivsaimniecība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts darbojas, lai izvērstu Eiropas jūrsaimniecības potenciālu un gādātu par drošu un stabilu apgādi ar jūras produktiem, nodrošinātu zvejas ilgtspēju, veselīgu jūras vidi un uzplaukumu piekrastes kopienās, šādi rūpējoties par pašreizējo un turpmāko Eiropas iedzīvotāju paaudžu labklājību.

Šajā darbā ietilpst kopējās zivsaimniecības politikas formulēšana, izstrāde un īstenošana. Šī politika ir stūrakmens mūsu darbā, lai panāktu zivju resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Mēs arī veicinām integrētu pieeju visā jūrlietu politikā.

Plašāka informācija