Izvēlne

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Meklēt
    Brīvs teksts
Līdzīga tematika

Jūrlietas un zivsaimniecība

Organizācijas struktūra pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Komisijas katalogs

Eiropas Komisija

Komisijas sākumlapa

Pieņemšana darbā

Prakses iespējas

Publiskais iepirkums

Jaunumi
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.
The European Commission today took a further step towards more effective and cost-efficient surveillance of European Seas. By bringing together surveillance data from civil and military authorities like coast guards, navies, traffic monitoring, environmental and pollution monitoring, fisheries and border control, duplication of work can be avoided and savings of up to €400 million per year can be made.

Pamatuzdevumi

Jūrlietas un zivsaimniecība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts darbojas, lai izvērstu Eiropas jūrsaimniecības potenciālu un gādātu par drošu un stabilu apgādi ar jūras produktiem, nodrošinātu zvejas ilgtspēju, veselīgu jūras vidi un uzplaukumu piekrastes kopienās, šādi rūpējoties par pašreizējo un turpmāko Eiropas iedzīvotāju paaudžu labklājību.

Šajā darbā ietilpst kopējās zivsaimniecības politikas formulēšana, izstrāde un īstenošana. Šī politika ir stūrakmens mūsu darbā, lai panāktu zivju resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Mēs arī veicinām integrētu pieeju visā jūrlietu politikā.

Plašāka informācija