INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta

Meri- ja kalastusasiat

Organisaatio pdf - 15 KB [15 KB] English (en) français (fr)

Hakemisto

Euroopan komissio

Komission kotisivu

Rekrytointi

Harjoittelu

Julkiset hankintasopimukset

Uutiset

Tehtävät

Meri- ja kalastusasiat

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston tehtävänä on kehittää EU:n meritalouden mahdollisuuksia sekä varmistaa kalan ja äyriäisten vakaa saatavuus, kestävä kalastus, merten hyvinvointi ja rannikkoyhteisöjen elinvoimaisuus niin nykypäivän eurooppalaisille kuin tuleville sukupolvillekin.

Tehtävään kuuluu yhteisen kalastuspolitiikan suunnittelu, kehittäminen ja täytäntöönpano sekä meripolitiikkoja koskevan yhdennetyn lähestymistavan edistäminen. Yhteinen kalastuspolitiikka on kalavarojen kestävän hyödyntämisen perusta.

Lisätietoa: