Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Връзки по темата

Морско дело и рибарство

Организационна схема pdf - 67 KB [67 KB] English (en) français (fr)

Кой кой е

Европейска комисия

Уебсайт на Комисията

Набиране на персонал

Стажове

Обществени поръчки

Новини
The proposal is based on the recently adopted multiannual fisheries management plan for the Baltic Sea, and takes into consideration scientific advice received in May 2016.

Мисия

Морско дело и рибарство

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ работи за развиване на потенциала на европейската морска икономика и за гарантиране на безопасно и стабилно предлагане на морски храни, устойчиво рибарство, здрава морска среда и проспериращи крайбрежни общности за днешните и утрешните европейци.

Това включва формулиране, разработване и прилагане на Общата политика в областта на рибарството - крайъгълният камък на нашата дейност за устойчиво използване на рибните ресурси, както и насърчаване на интегриран подход за всички морски политики.

За повече информация