Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

• zintegrowaną polityką morską

• wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb).

Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalny João Aguiar Machado English (en) , a odpowiedzialność polityczną ponosi komisarz Karmenu Vella.

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji - pracuje w niej około 400 osób.