Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The 19th meeting of the IOTC was held in Busan, Korea, from 24 April to 1 May 2015. The IOTC adopted six EU proposals (stand alone or co-sponsored), including improved reporting requirements, a reinsertion of the expired IOTC capacity management framework and a conservation measure on billfish with clear indications of depletion or overfishing (striped marlin, black marlin and blue marlin).
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.

O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

• zintegrowaną polityką morską

• wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb).

Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalna Lowri Evans, a odpowiedzialność polityczną ponosi komisarz Karmenu Vella.

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji - pracuje w niej około 400 osób.