Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The Commission has adopted today two Delegated Regulations establishing discard plans for certain demersal fisheries in the Mediterranean and in the Black Sea. Discarding is the practice of returning unwanted catches to the sea, either dead or alive, either because they are too small, the fisherman has no quota, or because of certain catch composition rules.
First sales in Europe and focus on FRANCE (Norway lobster and European Seabass) and THE UNITED KINGDOM (Scallop and mackerel) | Icelandic fisheries: The EU is the main export market for Icelandic seafood. In 2015 Icelandic exports of seafood amounted to 454.553 tonnes and were worth EUR 1,57 billion. Of these, cod accounted for 38% of the total export value and 22% of the volume. | Consumption: fresh mackerel and fresh hake | Fuel prices increased 35% since the beginning of the year.
On 19 October in Clonakilty, Ireland, the EU, Norway and the Faroe Islands reached an agreement on the quotas for mackerel fisheries allowed in 2017. This agreement is part of the five-year arrangement for mackerel agreed by the Parties for the period from 2014 to 2018.

O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

• zintegrowaną polityką morską

• wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb).

Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalny João Aguiar Machado English (en) , a odpowiedzialność polityczną ponosi komisarz Karmenu Vella.

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji - pracuje w niej około 400 osób.