Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Szukaj
Więcej informacji

Gospodarka morska i rybołówstwo

Komisja Europejska

Aktualności
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2017 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on 12-13 December.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with additional figures on stocks, where ICES has provided scientific advice after the publication of the Commission's proposal.
The Commission today proposed fishing opportunities for the Black Sea for 2017.

O nas

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji Europejskiej zarządza dwiema dziedzinami polityki:

• zintegrowaną polityką morską

• wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb).

Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalny João Aguiar Machado English (en) , a odpowiedzialność polityczną ponosi komisarz Karmenu Vella.

Dyrekcja ta jest jedną z najmniejszych jednostek organizacyjnych Komisji - pracuje w niej około 400 osób.