Nabídka

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
Today we celebrate the World Maritime Day. With 50% of the EU population living in coastal regions, the maritime economy is of crucial importance for the EU economy as it represents 5.4 million jobs and generates more than €500 billion per year.
What seafood did the EU produce and consume over the last year? What are the main trends of the fish market today? The answers to these and many more questions are in the 2016 edition of “The EU Fish Market”, now online.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.

O nás

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov

Generální ředitelství Evropské komise pro námořní záležitosti a rybolov řídí dvě politiky:

• integrovanou námořní politiku

• společnou rybářskou politiku (SRP)

V jeho čele stojí generální ředitel João Aguiar Machado English (en) a politickou zodpovědnost má komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella.

Má přibližně 400 zaměstnanců, a je tedy jedním z nejmenších útvarů Evropské komise.