Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Връзки по темата

Морско дело и рибарство

Европейска комисия

 

Новини
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2017 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on 12-13 December.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with additional figures on stocks, where ICES has provided scientific advice after the publication of the Commission's proposal.
The Commission today proposed fishing opportunities for the Black Sea for 2017.

За нас

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия отговаря за две области на политиката:

• интегрирана морска политика

• обща политика в областта на рибарството (ОПР).

Дирекцията се ръководи от Жоао Агиар Машадо (генерален директор) English (en) в рамките на политическата отговорност на комисар Кармену Вела

С персонал от около 400 души, това е една от най-малките дирекции в Комисията.