Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

За нас

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия отговаря за две области на политиката:

• интегрирана морска политика

• обща политика в областта на рибарството (ОПР).

Дирекцията се ръководи от Лоури Евънс (генерален директор) в рамките на политическата отговорност на комисар Кармену Вела

С персонал от около 400 души, това е една от най-малките дирекции в Комисията.