Меню

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Търсене
Връзки по темата
Новини
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
The largest annual maritime conference in Europe will be held in Piraeus (Greece) on 28 and 29 May 2015.

За нас

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия отговаря за две области на политиката:

• интегрирана морска политика

• обща политика в областта на рибарството (ОПР).

Дирекцията се ръководи от Лоури Евънс (генерален директор) в рамките на политическата отговорност на комисар Кармену Вела

С персонал от около 400 души, това е една от най-малките дирекции в Комисията.