Menu

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Námorné záležitosti a rybárstvo

Európska komisia

Aktuality
EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella will present the Commission's proposals for fixing fishing opportunities for 2017 for the Atlantic, North Sea and Black Sea to the Agriculture and Fisheries Council on 12-13 December.
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with additional figures on stocks, where ICES has provided scientific advice after the publication of the Commission's proposal.
The Commission today proposed fishing opportunities for the Black Sea for 2017.

Kontakty

Námorné záležitosti a rybárstvo
post

Poštová adresa

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo
B-1049 Brusel

visitors

Návštevy

Hlavný vchod:
Rue Joseph II, 99
B-1000 Brusel
Belgicko

(pozri kód J-99 na mape budov Komisie )

phone

Telefonický a faxový kontakt

Telefónna ústredňa Komisie: +(32) 2 299 11 11

Fax (GR MARE, komunikačný odbor): +(32) 2 299 30 40

Priame telefónne čísla všetkých riadiacich pracovníkov Komisie

email

E-mail

Všetky e-mailové adresy Komisie majú rovnaký formát: meno.priezvisko@ec.europa.eu

legislation

Právne predpisy

Hľadáte právne predpisy EÚ týkajúce sa námorných záležitostí? Vyskúšajte databázu EUR-Lex.

general

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie o EÚ

press

Kontakt pre médiá

Kontakt pre médiá: hovorca komisára Karmenua Vellu (komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo).

specific

Špecifické požiadavky

Pomocou nášho online formulára môžete:

  • požiadať o dokumenty alebo špecifické informácie,
  • nahlásiť neplatné odkazy alebo navrhnúť zlepšenia na našej webovej lokalite.