Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
A strong economy in Europe needs a strong and sustainable maritime sector and by forging connections between science, education and business, maritime clusters can help make this happen. This was the key message that Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, shared at a meeting of the European Network of Maritime Clusters (ENMC) on Thursday, 2nd July. The ENMC represents most of Europe's maritime industries via 17 national clusters.
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.

Eπικοινωνία

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία
post

Ταχυδρομικά

European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
B-1049 Brussels

visitors

Επισκέπτες

Κύρια είσοδος:
Rue Joseph II, 99
B-1000 Brussels
Belgium

(Κωδικός J-99 στον χάρτη των κτηρίων της Επιτροπής )

phone

Τηλεφωνικά ή με φαξ

Τηλεφωνικό κέντρο της Επιτροπής: +(32) 2 299 11 11

Φαξ (ΓΔ MARE, Μονάδα Επικοινωνίας): +(32) 2 299 30 40

Αριθμοί απευθείας κλήσης όλων των υπαλλήλων

email

Με ηλεκτρονικό μήνυμα

Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Επιτροπής έχουν την ακόλουθη μορφή: όνομα.επώνυμο@ec.europa.eu

legislation

Αναζήτηση νομοθεσίας

Ψάχνετε νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής; Δοκιμάστε το EUR-Lex.

general

Για γενικές ερωτήσεις

Γενικές ερωτήσεις για την ΕΕ

press

Για τον Τύπο

Όλες οι ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο Τύπου της Καρμένου Βέλα, επιτρόπου Περιβάλλον, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

specific

Για συγκεκριμένα αιτήματα

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό δελτίο για:

  • να ζητήσετε έγγραφα ή ειδικές πληροφορίες
  • να αναφέρετε ανενεργούς συνδέσμους ή να προτείνετε βελτιώσεις στον ιστότοπό μας