Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The European Union participated in the third round of international negotiations on measures to prevent unregulated fishing in the Arctic high seas. The meeting took place between 29 November and 1 December 2016 in Tórshavn on the Faroe Islands.
A sustainable future for the world's oceans will require the full backing of the business community. This was the main message shared by João Aguiar Machado, Director-General of the European Commission's department for Maritime Affairs and Fisheries, at the Sustainable Ocean Summit in Rotterdam.
Spanish authorities, producer organisations and research institutes are organising open door visits and conferences across Spain today to celebrate the annual "Día de la Acuicultura". This year, the European Commission joined in the celebrations, supporting the "Di sí a la acuicultura sostenible" ("Say yes to sustainable aquaculture") competition launched by the Observatorio Español de Acuicultura from Fundación Biodiversidad (Mapama).

Eπικοινωνία

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία
post

Ταχυδρομικά

European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
B-1049 Brussels

visitors

Επισκέπτες

Κύρια είσοδος:
Rue Joseph II, 99
B-1000 Brussels
Belgium

(Κωδικός J-99 στον χάρτη των κτηρίων της Επιτροπής )

phone

Τηλεφωνικά ή με φαξ

Τηλεφωνικό κέντρο της Επιτροπής: +(32) 2 299 11 11

Φαξ (ΓΔ MARE, Μονάδα Επικοινωνίας): +(32) 2 299 30 40

Αριθμοί απευθείας κλήσης όλων των υπαλλήλων

email

Με ηλεκτρονικό μήνυμα

Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Επιτροπής έχουν την ακόλουθη μορφή: όνομα.επώνυμο@ec.europa.eu

legislation

Αναζήτηση νομοθεσίας

Ψάχνετε νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής; Δοκιμάστε το EUR-Lex.

general

Για γενικές ερωτήσεις

Γενικές ερωτήσεις για την ΕΕ

press

Για τον Τύπο

Όλες οι ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο Τύπου της Καρμένου Βέλα, επιτρόπου Περιβάλλον, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

specific

Για συγκεκριμένα αιτήματα

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό δελτίο για:

  • να ζητήσετε έγγραφα ή ειδικές πληροφορίες
  • να αναφέρετε ανενεργούς συνδέσμους ή να προτείνετε βελτιώσεις στον ιστότοπό μας