Μενού

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
Conference report published.
About 60 stakeholders from the North Sea region met on 20 and 21 June in The Hague, Netherlands for a workshop on strategic cooperation on blue growth in the North Sea area, organised by the European Commission.
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Eπικοινωνία

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία
post

Ταχυδρομικά

European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
B-1049 Brussels

visitors

Επισκέπτες

Κύρια είσοδος:
Rue Joseph II, 99
B-1000 Brussels
Belgium

(Κωδικός J-99 στον χάρτη των κτηρίων της Επιτροπής )

phone

Τηλεφωνικά ή με φαξ

Τηλεφωνικό κέντρο της Επιτροπής: +(32) 2 299 11 11

Φαξ (ΓΔ MARE, Μονάδα Επικοινωνίας): +(32) 2 299 30 40

Αριθμοί απευθείας κλήσης όλων των υπαλλήλων

email

Με ηλεκτρονικό μήνυμα

Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Επιτροπής έχουν την ακόλουθη μορφή: όνομα.επώνυμο@ec.europa.eu

legislation

Αναζήτηση νομοθεσίας

Ψάχνετε νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής; Δοκιμάστε το EUR-Lex.

general

Για γενικές ερωτήσεις

Γενικές ερωτήσεις για την ΕΕ

press

Για τον Τύπο

Όλες οι ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο Τύπου της Καρμένου Βέλα, επιτρόπου Περιβάλλον, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

specific

Για συγκεκριμένα αιτήματα

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό δελτίο για:

  • να ζητήσετε έγγραφα ή ειδικές πληροφορίες
  • να αναφέρετε ανενεργούς συνδέσμους ή να προτείνετε βελτιώσεις στον ιστότοπό μας