Navigacijska pot

 

Upravljanje informacijske tehnologije

 

Upravljanje informacijske tehnologije (IT) predstavlja okvir in postopke oblikovanja in izvajanja odločitev, ki so potrebne za upravljanje, nadzor in spremljanje informacijskih tehnologij. Komisija je uvedla sistem upravljanja informacijske tehnologije, ki temelji na obstoječih mednarodnih standardih ter zadeva vodstveno in organizacijsko zgradbo in procese, ki zagotavljajo, da je informacijska tehnologija Komisije popolnoma skladna s cilji organizacije in jih podpira.

V skladu z decentralizirano notranjo organizacijo Komisije je tudi informacijska tehnologija v tej instituciji organizirana na enak način. Vsak generalni direktorat ima pristojno osebo za IT (upravitelj informacijskih virov – IRM), ki je odgovorna za posebne potrebe zadevnega generalnega direktorata. Osrednja služba za IT (Generalni direktorat za informatiko - DIGIT) skrbi za skupne (organizacijske) storitve in podporo.

Dobro razviti in tekoče delujoči usklajevalni mehanizmi (zlasti odbori, ki skupaj pripravljajo odločitve o pomembnih vprašanjih informacijske tehnologije) skrbijo za potrebno skladnost in komunikacijo med pristojnimi za IT na posamezni in osrednji ravni.

Hierarhična struktura in postopki odločanja zagotavljajo, da strategijo IT določajo najvišji organi Komisije. Postopki načrtovanja in naložb v informacijsko tehnologijo so vključeni v načrtovanje splošnih dejavnosti in virov Komisije, kar zagotavlja usklajenost poslovnih ciljev in ciljev IT.