Ścieżka nawigacji

 

Zarządzanie IS

 

Zarządzanie zasobami informatycznymi obejmuje ramy i procesy podejmowania oraz wdrażania decyzji niezbędnych do zarządzania, kontrolowania i monitorowania zasobów informatycznych. Komisja wprowadziła system zarządzania zasobami informatycznymi oparty de facto na międzynarodowych standardach. Obejmuje on struktury kierownicze i organizacyjne oraz procesy gwarantujące, że zasoby informatyczne Komisji są w pełni zgodne z celami organizacji i przyczyniają się do ich osiągnięcia.

Zasoby informatyczne Komisji zorganizowane są na wzór federalny, zgodnie ze zdecentralizowaną strukturą wewnętrzną instytucji. We wszystkich dyrekcjach generalnych zatrudnieni są specjaliści ds. informatyki (kierownik ds. zasobów informatycznych – IRM), odpowiedzialni za szczególne potrzeby danej dyrekcji, poza tym zaś istnieje centralny organ zajmujący się sprawami informatyki (Dyrekcja Generalna DIGIT), świadczący wspólne (na poziomie instytucji) usługi i zapewniający wsparcie.

Dobrze rozwinięte i bezproblemowo funkcjonujące mechanizmy koordynacji (przede wszystkim komitety, wspólnie przygotowujące decyzje w odnośnych kwestiach informatycznych) zapewniają niezbędną spójność i komunikację między lokalnymi a centralnymi podmiotami zajmującymi się sprawami informatyki.

Łańcuch sprawozdawczy i autoryzacyjny gwarantuje, że strategia informatyczna zatwierdzana jest przez najwyższe kierownictwo Komisji. Planowanie zasobów informatycznych oraz procesy inwestycyjne zintegrowane są z ogólnymi cyklami działalności i planowania zasobów Komisji, co zapewnia zgodność z jej celami operacyjnymi i informatycznymi.