Kruimelpad

 

IT-governance

 

IT-governance levert de grondslagen en processen voor het nemen en uitvoeren van besluiten over beheer, beheersing en bewaking van de IT-infrastructuur. Het systeem voor IT-governance van de Commissie is gebaseerd op de facto internationale normen. Deze garanderen management- en organisatiestructuren en -processen die ervoor zorgen dat de IT-infrastructuur van de Commissie goed aansluit bij de doelstellingen van de organisatie en deze ondersteunt.

Bij de Commissie is gekozen voor een "federale" opzet van de IT-infrastructuur die past bij de gedecentraliseerde interne organisatie van de instelling. Elk directoraat-generaal heeft een eigen IT-unit (met aan het hoofd de Information Resources Manager – IRM) die instaat voor de specifieke behoeften van zijn DG. Daarnaast is er ook een centrale IT-afdeling (het directoraat-generaal voor informatica - DIGIT), dat de gemeenschappelijk diensten en ondersteuning voor de gehele instelling biedt.

Er zijn doordachte en soepele coördinatiemechanismen ingevoerd (meestal in de vorm van comités die gezamenlijk de beslissingen over de relevante IT-kwesties voorbereiden) om te zorgen voor de nodige samenhang en communicatie tussen lokale en centrale IT-diensten.

Rapportage- en goedkeuringsprocedures zorgen ervoor dat het topmanagement van de Commissie greep houdt op de IT-strategie. De IT-plannings- en investeringsprocedures zijn opgenomen in de algemene planning van activiteiten van de Commissie, waardoor de IT-doelstellingen op de operationele doelstellingen kunnen worden afgestemd.