Navigācijas ceļš

 

IT pārvaldība

 

Ar IT pārvaldību saprot regulējumu un procedūras attiecībā uz to, kā pieņem un izpilda lēmumus, kas nepieciešami, lai pārvaldītu, kontrolētu un pārraudzītu IT. Komisijā darbojas tāda IT pārvaldības sistēma, kuras pamatā ir vispāratzīti starptautiski standarti. Tā ir vadība un organizatoriskas struktūras un procedūras, kas nodrošina, lai Komisijas IT pilnībā atbilstu organizācijas mērķiem.

IT Komisijā tiek organizēta pēc federāla modeļa, atbalstot decentralizētu institūcijas iekšējo organizāciju. Katrā ģenerāldirektorātā ir IT vadītājs (informācijas resursu vadītājs), kas atbild par konkrētā ģenerāldirektorāta vajadzībām. Komisijā ir arī centrāls IT dienests (ģenerāldirektorāts DIGIT), kas sniedz pakalpojumus un atbalstu visai Komisijai kopumā.

Ir ieviesti pārdomāti un efektīvi koordinēšanas mehānismi (lielākoties tās ir komitejas, kas kopīgi izstrādā lēmumus par attiecīgajiem IT jautājumiem), kas nodrošina nepieciešamo saskaņotību un saziņu starp vietējiem IT vadītājiem un centrālo IT dienestu.

Ziņošanas un apstiprināšanas ķēdē tiek panākts, ka IT stratēģija tiek noteikta augstākajās Komisijas instancēs. IT plānošanas un investēšanas procesi ir iekļauti Komisijas vispārējā darbībā un resursu plānošanas ciklos, līdz ar to darba mērķi ir saskaņoti ar IT mērķiem.