Naršymo kelias

 

IT valdymas

 

IT valdymas – tai pagrindas ir procesai, kuriais remiantis priimami ir įgyvendinami IT valdymui, kontrolei ir priežiūrai reikalingi sprendimai. Komisijoje įgyvendama tarptautiniais standartais pagrįsta IT valdymo sistema. Ji yra susijusi su lyderiavimo kompetencija, organizacinėmis struktūromis ir procesais, kuriais užtikrinama, kad Komisijos IT būtų visiškai suderintos su jos tikslais ir padėtų juos įgyvendinti.

Federalinė Komisijos IT struktūra yra suderinta su decentralizuota vidine institucijos struktūra. Kiekviename generaliniame direktorate yra IT skyrius (informacinių išteklių vadovas), kuris rūpinasi konkrečiais atitinkamo generalinio direktorato poreikiais. Be šių skyrių, yra ir centrinis IT skyrius (generalinis direktoratas DIGIT), kuris teikia paslaugas ir paramą visai Komisijai.

Centrinio ir vietinių IT skyrių veiklos nuoseklumą ir sklandų keitimąsi informacija užtikrina veiksminga koordinavimo sistema (visų pirma komitetai, bendrai rengiantys susijusių IT klausimų sprendimus).

Ataskaitų teikimo sistema ir tvirtinimo procedūros užtikrina, kad IT strategija būtų rengiama aukščiausiu Komisijos vadovybės lygmeniu. IT planavimo ir investavimo procedūros integruotos į bendrą Komisijos veiklą ir išteklių planavimo procesus. Taip užtikrinama, kad veikla būtų suderinta su IT tikslais.